ondernemers

Alzheimer Café Oisterwijk gaat Samen op pad


Als gastspreker was afgelopen dinsdag Astrid van Noije aanwezig, logopedist en werkzaam bij Logopedie Oisterwijk, medisch centrum Oisterwijk. De volgende keer is er een informatiemarkt; u leest er hier meer over.

Personen met (beginnende) dementie ervaren vaak problemen in de communicatie: ze kunnen minder goed op woorden komen, gesprekken gaan te snel en er ontstaan misverstanden. Een logopedist kan dan helpen om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van de persoon met dementie. Van belang is om te weten om welke vorm van dementie het gaat en wat de veranderingen zijn in de communicatie. De logopedist zal observeren hoe het spreken gaat.

Afgelopen dinsdag werd uitgelegd dat er veranderingen kunnen optreden met betrekking tot het taalbegrip, het voeren van een gesprek, de woordvinding, de grammatica, de verstaanbaarheid en het aandacht kunnen houden. Ook kan er sprake zijn van compensatiegedrag, denk hierbij aan het maken van gebaren, naspreken, te snel reageren, aanwijzen en veel zelfcorrecties. Ook headturning komt vaak voor; persoon met dementie kijkt dan vaak naar de partner om het antwoord op een vraag te verifiëren.

Astrid van Noije gaf tips voor een betere communicatie met personen met dementie. Gebruik de voornaam, spreek rustig in korte zinnen, herhaal en vat samen, benadruk belangrijke woorden en geef duidelijk aan wanneer het gespreksonderwerp wijzigt. Geef vooral ook positieve feedback én : corrigeren is blokkeren! Astrid maakt bij de behandeling gebruik van een persoonlijke brief met communicatie adviezen. Hiervoor laat zij de persoon met dementie zelf de belangrijkste hulpvragen aangeven, waarop dan de communicatieadviezen voor familie en bekenden worden afgestemd.

Voorbeeld: persoon met dementie kan in een gesprek de juiste woorden niet vinden. Deze persoon geeft aan: ik vind het niet prettig als je het woord meteen invult. De tip voor de gesprekspartner is dan: geef me meer tijd om het juiste woord te vinden. Voorzeggen is niet prettig, maar als ik het echt niet weet en jij weet welk woord ik bedoel vind ik het fijn als je me helpt zodat we verder kunnen praten.

Naast problemen met de communicatie komen ook slikproblemen (dysfagie) vaak voor bij mensen met dementie. Bij het ouder worden verslappen spieren, bij dementie ontstaat moeite met het aansturen van slikspieren. De slikreflex vertraagd. De logopedist kan adviezen geven met als doel zo lang mogelijk veiligheid bij en kwaliteit van eten en drinken. Denk hierbij aan het indikken en pureren van voeding, begin met het toetje omdat het eten van zoete dingen makkelijker gaat.

Deskundigen geven uitleg over diverse onderwerpen (Foto: A.Smulders).

Informatieve markt

In de maand augustus is het Alzheimer café gesloten in verband met de zomervakantie. De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 20 september.Om te laten zien hoe je met je naaste met dementie ‘samen op pad’ kunt gaan is er een actieve informatieve markt op het gebied van wijkactiviteiten/dagbestedingen en mogelijkheden van persoonlijke begeleiding. Gasten zijn dan in de gelegenheid om langs de kramen te lopen en een idee te krijgen van wat er zoal wordt aangeboden. En – omdat het naast een informatieve avond ook een gezellige avond zal zijn – dit alles onder het genot van een hapje en een drankje!

 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low