Dementievriendelijk Oisterwijk

De afgelopen jaren is door de gemeente Oisterwijk ingezet op dienstverlening aan mensen met de ziekte dementie. De gemeente Oisterwijk heeft zich aangemeld voor het project ‘dementievriendelijke gemeente’ om van voorzieningenniveau (dementieconsulent, vrijwillige thuiszorg, Alzheimercafé) naar gemeenschapsniveau (burgers, maatschappelijke organisaties en instellingen, onderwijs, ondernemers) te gaan.

dementievriendelijk oisterwijk gemeenteDoel van het project is een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en instellingen, ondernemers en onderzoeksorganisaties in het kader van ‘Dementie Vriendelijk Oisterwijk’ in de vorm van concrete samenwerkingsinitiatieven.

Een coördinatiegroep Dementie Vriendelijk Oisterwijk is in het leven geroepen.

Op de themapagina Dementievriendelijk Oisterwijk leest u berichten, aankondigingen, resultaten van alle activiteiten in de gemeente Oisterwijk die iets met dit onderwerp van doen hebben; dementie.