Care Inn

Nieuwe voorzitter voor partij Algemeen Belang Oisterwijk


Woensdagavond werd Jaap Budding tot (interim-)voorzitter gekozen door de Algemene Ledenvergadering van Algemeen Belang.

Jaap Budding, nieuwe (interim)voorzitter in het partijbestuur van AB Oisterwijk.

Een gewaagde keuze zo stelt Algemeen Belang zelf, want hij woont pas kort in Oisterwijk en heeft daarom weinig roots in de 4 kernen van de gemeente Oisterwijk. “Aan de andere kant kan dat ook verfrissend werken, omdat ik weinig binding heb met het verleden”, zegt de pas benoemde (interim-) voorzitter.

Budding is 73 jaar. Eigenlijk veel te oud volgens hem, maar verjonging is dan ook een belangrijke doelstelling voor hem. Hij studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en bekleedde veel functies in het bedrijfsleven. De laatste 20 jaar van zijn actieve leven voerde hij een zelfstandige onderneming als fiscaal adviseur.

“Ik heb geen politieke ervaring. Oók dat kan verfrissend werken. Zo stel ik veel vraagtekens bij veel ingesleten gewoontes in het politieke wereldje. Waar ik mij vreselijk aan erger, is het tekort aan transparantie in de politiek. Er wordt veel gepraat over transparantie. Maar als het er op aan komt dan gebeurt nog te veel in de beruchte achterkamertjes, vaak zonder noodzaak. Transparant zijn, moet je doen, daar moet je niet alleen maar over praten. Als er meer transparantie in de politiek komt, wordt de belangstelling voor de politiek ook groter en de afstand tussen kiezer en politiek kleiner.”

“Verder zie ik als een taak om de kiezer, die thuis blijft bij verkiezingen, weer naar de stembus te krijgen. Dat kan volgens mij door de taal van de kiezer te gaan gebruiken. Ophouden met het wollige taalgebruik en gewoon klip-en-klaar zeggen wat je bedoelt. Dat maakt de mensen weer enthousiast voor de politiek. Vooral de interesse van jongeren voor de politiek is zeer belangrijk. De politiek neemt veel beslissingen over de toekomst van jongeren. Waarom bemoeien zij zich dan niet met de politiek? Het gaat over hun eigen toekomst. Bovendien begrijpen jongeren wat hun generatiegenoten willen. Als we als Algemeen Belang die interesse kunnen wekken, dan maken we een belangrijke stap in de goede richting, “ aldus Budding.

“Oh, ja een open communicatie is zeer belangrijk”, eindigt de nieuwe (interim-)voorzitter, “ heb je vragen of opmerkingen aan mijn adres, aarzel dan niet om me een e-mail te sturen op jaapbudding@live.nl”.