Care Inn

Het KVL Velleke: Arbeidsmigranten


Wekelijks publiceren wij een anekdote uit de Velleke’s, het informatieblad van en voor medewerkers van de KVL van 1975 tot en met 1993. Ze zijn zorgvuldig bewaard door voormalig medewerker Bep van den Berk en geschonken aan de Collectie van Ad Wolfs adr. Zn. Stichting behoud cultureel en industrieel erfgoed Moergestel.

En weer is er iets met de computer; meer werk dan het oplevert (Bron: Velleke)

Om te beginnen valt in bijna ieder Velleke op dat er heel wat arbeidsmigranten ( ze werden destijds gastarbeiders genoemd) op de KVL hebben gewerkt, worden vernoemd en waarvoor zelfs in hun taal werd geschreven. Zo waren er naast 30 Belgen, in 1976 2 Spanjaarden, 9 Marokkanen, 26 grieken en 43 Turken. De redactie van het Velleke merkt hierbij op dat de gemiddelde leeftijd van de buitenlandse werknemers lager is dan die van de Nederlanders en Belgen. De Belgen kwamen met bussen dagelijks naar Oisterwijk; de andere buitenlandse arbeiders woonden in lokale gezinswoningen.

Opvallertjes

Alsof ze het toen als wisten, dat wij iedere week iets opvallends uit het Velleke halen; werd in de eerste editie van 1977 de rubriek ‘Opvallertjes’ geïntroduceerd. Zo lezen we deze week: ‘Twee mensen van onze eigen technische dienst, komende uit de richting ververij, liepen zo hard als zij konden (en dat is hard) richting smederij… … het was beslist geen fata morgana!’ Aan creatief schrijvers geen gebrek op de KVL…

 

Klik en lees hier dit Velleke

Klik hier en lees eerdere edities