Care Inn

Gemeenteraad Oisterwijk zet gifspuit Eikenprocessierups uit


De gifspuit die deze dagen weer in de straten te zien is, gaat binnenkort uit.

Met een gifspuit in de straat wordt verspreiding van de rupsen tegengegaan (Bron: Twitter/ @NieuwJansen)

De stoffen die de Eikenprocessierupsen moeten doden, om te voorkomen dat de brandhaartjes op mensen terecht komen, zijn ook schadelijk voor andere rupsen, en de natuurlijke vijanden van die rupsen. En juist die wil de raad behouden. Het is daarom dat de raad aan het college (burgemeester en wethouders) opdracht heeft gegeven te gaan stoppen met deze bestrijdingsmethode.

De toename van biodiversiteit in plant en dier moet haar werk gaan doen, en alleen daar waar noodzakelijk is kan bestrijding ook op andere manieren. Bijvoorbeeld wegzuigen, of zoals recent bekend werd met alternatieve middelen, die de gemeente nog onderzoekt.

Om het proces naar een gifvrije gemeente te bevorderen, werd donderdag een motie aangenomen. Vogeltjes, bloemen, andere bomenaanplant, en zo meer. Maar niet meer preventief de bomen vol spuiten; het is binnenkort voorbij.