Nieuwsbrief AZC Oisterwijk over groen

De laatste nieuwe nieuwsbrief vanuit het Oisterwijkse AZC staat bol van groene activiteiten, met bloemen, planten, een plantenkas en nog veel meer.

Open dag AZC Oisterwijk

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens...