Privacy

Wij strooien niet met uw gegevens!

Bij het bekijken van onze website, is uw privacy gewaarborgd!

Persoonlijke informatie wordt uiteraard zo zorgvuldig mogelijk behandeld.

Informatie die u ons toezend of op welke manier ook ter beschikking stelt kan geplaatst worden op deze site of andere publicaties in andere media.

Informatie zoals naam en e-mail etc. kan gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen van het gebruik van de website. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen voor interview of vragen over voor deze site van belang zijnde items. Deze gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Om contact te  kunnen leggen met specifieke organisaties in specifieke doelgroepen, inzenders van kopij, en voor ons actieve vrijwilligers en helpers, vragen en noteren wij alleen naam, organisatienaam en e-mail. Overige (persoons)gegevens worden niet geregistreerd.

Indien u uw interesse toont of deelneemt dan wel medewerking aan deze site verleend gaan wij er van uit dat u ook bijbehorende hulp verzoeken wilt ontvangen. Voor de e-mail nieuwsbrief en vrijblijvende donaties kunt u uzelf opgeven dan wel afmelden.

Websites van derden vallen uiteraard niet onder deze privacy regels. Ook niet als er op deze site een link of verwijzing is opgenomen. Leest u graag op de betreffende website de privacy en disclaimer informatie.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over hoe wij met uw gegevens omgaan. Laat u ons dit dan direct weten dan nemen wij zo nodig maatregelen.

Wij registreren en bewaren:

Voor de e-mail service:

 • Het door u ingezonden e-mail adres en uw naam;

Voor uw donatie:

 • Het door u gebruikte rekeningnummer, e-mail adres en uw naam;

Voor sponsoren en bijbehorende administratie:

 • NAW van bedrijf en contactpersoon alsmede overeengekomen afspraken;
 • Correspondentie over deze afspraken, zoals e-mail en bijlagen;

Voor ingezonden kopij en publicaties:

 • Alle ingezonden informatie, mails, kopij en foto’s;
 • Openbaar beschikbare bronnen en informatie;

Opslag en bewaartermijn van informatie:

 • Op PC en mailbox redactie (7 jaar);
 • In een separate harde schijf voor back-up (7 jaar);
 • Mailadressen voor de nieuwsbrief op de webserver en back-up (tot opzegging);
 • Gepubliceerde openbaar zichtbare berichten op de webserver en back-up (2 tot 3 jaar);

Uw privacy:

 • Diverse registratie en data opslag is NIET onderling gekoppeld;
 • Er is op deze informatie GEEN registratie- of data analyse van uw persoonlijke gegevens;
 • Bij het bekijken van onze website registreren wij GEEN persoonlijke gegevens of specifiek zoekgedrag (dus ook geen Cookies);
 • Wij vragen u NOOIT om inlog gegevens; onze website is vrij toegankelijk.

Alle vragen over privacy zijn welkom via mail@oisterwijknieuws.nl

Bij het bekijken van onze website, is uw privacy gewaarborgd!

Klik en lees ook de Disclaimer