Privacy

Wij strooien niet met uw gegevens!

Bij het bekijken van onze website, is uw privacy gewaarborgd!

Persoonlijke informatie wordt uiteraard zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Informatie die u ons toezend of op welke manier ook ter beschikking stelt kan geplaatst worden op deze site of andere publicaties. Wij houden rekening met uw wensen of vraagt u ons vooraf om een proefdruk.

Informatie zoals naam en adres, e-mail etc. kan gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen van het gebruik van de website. Deze gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Indien u uw interesse toont of deelneemt dan wel medewerking aan deze site verleend gaan wij er van uit dat u ook bijbehorende nieuwsbrieven of hulp verzoeken wilt ontvangen. Ook hiervoor kunt u uzelf opgeven dan wel afmelden. Een mailtje naar ons is voldoende.

Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen voor interview of vragen over voor deze site van belang zijnde items.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over hoe wij met uw gegevens omgaan. Laat u ons dit dan direct weten dan nemen wij zo nodig maatregelen.

Websites van derden vallen uiteraard niet onder deze privacy regels. Ook niet als er op deze site een link of verwijzing is opgenomen. Leest u graag op de betreffende website de privacy en disclaimer informatie.

Wij registreren en bewaren:

Voor de e-mail service:

  • Het door u ingezonden e-mail adres;
  • De aanmeldingsmail of afmeldingsmail;

Voor sponsoren en bijbehorende administratie:

  • NAW van bedrijf en contactpersoon alsmede overeengekomen afspraken;
  • Correspondentie over deze afspraken;

Voor ingezonden kopij en publicaties:

  • Alle ingezonden informatie;

Wij registreren dus geen persoonlijke gegevens of zoekgedrag (dus ook geen Cookies) bij het bekijken van onze website;

Bij het bekijken van onze website, is uw privacy gewaarborgd!