Volledig rapport verkeer Moergestel

De conclusie uit een 51 pagina’s tellend onderzoeksrapport, vat samen dat een rondweg of omleidingsroute voor landbouw en vrachtverkeer rondom Moergestel niet nodig is.