NAH lotgenoten bijeenkomst

Op zaterdag 12 november is er weer een NAH lotgenoten contactbijeenkomst. Dit is bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.