Care Inn

Beroep tegen bestemmingsplan Kartonnagefabriek Rode Burgstraat bij Raad van State


Het was bijna 1 op 1 te verwachten, dat er bezwaren zouden komen op het plan, dat niet aan eerdere afspraken voldoet.

Al vele jaren een troosteloze aanblik.

Na vele jaren van plannen indienen, die voor buurtbewoners aantoonbaar ongewenst waren (in hun bezwaar gelijk kregen), werd er een plan neergelegd waarin iedereen zich in alle redelijkheid kon vinden. Het ging onder andere over parkeren, bouwhoogte en nog enkele factoren meer werden als grens vastgesteld. Er volgde echter geen bouw, omdat de projectontwikkelaar toch een ander idee had. Opnieuw ging een en ander de molen in. Recent heeft de gemeenteraad alsnog ingestemd met het (opnieuw) oprekken van die grenzen.

De bezwaren op dit zoveelste plan waren vooraf bekend bij de raad. PIT Onderzoek schreef voorafgaande aan de raadsvergadering: “… Komt de raad níét tegemoet aan de bezwaren, dan ligt een gang naar de Raad van State door de omwonenden voor de hand en sleept deze kwestie zeker nog eens twee jaar door voordat er gesloopt en gebouwd kan gaan worden…’

De beroepstermijn is inmiddels verstreken en bij de Raad van State blijkt inderdaad dat twee beroep hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan. Dat betekent dat het bestemmingsplan voor de kartonnagefabriek nog niet onherroepelijk is. De procedure bij de Raad van State kan zomaar 1-2 jaar in beslag nemen. Krijgen de bezwaarmakers ook deze keer weer gelijk, dan moet er een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Zou de projectontwikkelaar in die tussentijd beginnen met de bouw, dan loopt deze het risico dat dit strijdig is met het bestemmingsplan. Dat risico zal hij niet willen lopen; een huis afbreken omdat het te hoog is, daar begin je niet aan. Waarmee het gevolg is, dat de ‘rotte kies’ van Oisterwijk, zoals deze ook wel wordt genoemd, nog even blijft zitten.

In voorgaande uitspraken op bezwaar, bleek er in de plannen onvoldoende rekening gehouden met de buurt rondom. Er zijn tussentijds afspraken gemaakt tussen projectontwikkelaar, gemeente en omwonenden, maar die afspraken zijn niet volledig doorgevoerd in het recente raadsbesluit. Het is uiteraard aan de Raad van State om de bezwaren te beoordelen. We wachten af…

Klik en lees meer berichten over deze bouwlocatie