Care Inn

Vluchtelingen in Fletcher Hotel Boschoord Oisterwijk overgeplaatst


Ondanks de stellige ontkenning door Fletcher, bleken er toch vluchtelingen te verblijven in hotel Boschoord in Oisterwijk. Het COA laat nu desgevraagd weten dat alle vluchtelingen zijn overgeplaatst naar het AZC in Oisterwijk.

In Hotel Restaurant Boschoord in Oisterwijk verblijven momenteel 20 vluchtelingen.

Volgens de woordvoerder van de hotelketen waren er geen vluchtelingen in het Oisterwijkse hotel. Achteraf bleek er toch een vluchtelingenopvang te zijn in Fletcher Hotel Boschoord (klik). Het COA was er duidelijk en transparant over: ‘Sinds 8 april verblijven er 20 statushouders in Hotel Boschoord tot 8 juni.’ Waarom Fletcher Hotels destijds verkeerde informatie gaf is niet bekend; de hotelketen heeft toen en ook later niet meer op onze vragen gereageerd. Ook Gemeente Oisterwijk heeft ondanks herhaald verzoek geen reactie gegeven.

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die na hun asielaanvraag een verblijfsvergunning hebben gekregen. ‘Het COA is begonnen aan een landelijke actie om vergunninghouders in kleine aantallen in hotels te plaatsen. Dit is nodig om de enorme druk op de bezetting te verlagen en te voorkomen dat er voor nieuwe asielzoekers geen opvangplekken meer zijn. De actie wordt uitgevoerd in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning. Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken in Nederland,’ aldus de uitleg enkele weken terug over de inzet van hotels bij de opvang.

Woningnood

Vanwege een al jaren heersend ernstig woningtekort, zijn er onvoldoende woningen voor alle doelgroepen, en dus ook voor statushouders. Gemeenten kunnen niet aan de taakstelling voldoen, en daarmee blijven de statushouders in de asielopvang, waar ze na hun vergunning eigenlijk niet zouden mogen blijven. De vergunninghouders worden geplaatst in hotels in de buurt van het azc waar ze nu verblijven. Het COA zorgt ervoor dat de vergunninghouders in contact blijven met de dichtstbijzijnde COA-locatie. De vrijgekomen opvangplekken worden ingezet voor de asielzoekers die nu nog verblijven op locaties die sluiten. De lokale politiek heeft geen bezwaren geuit tegen de opvang in het hotel.

Tijdelijk

De opvang in het hotel was tijdelijk: ‘Alle 20 bewoners zijn inmiddels weer vertrokken naar azc Oisterwijk, om ze in de regio te houden waar ze aan gekoppeld zijn en wachten op een woning.’ Volgens het COA zijn er op dit moment geen andere hotels in Oisterwijk of omgeving waar opvang wordt gerealiseerd.