Care Inn

Bouwhoogte omhoog bij kartonnagefabriek Oisterwijk


De toenemende parkeerdruk moet onderzocht worden en schade aan omliggende woningen voorkomen. De bouwhoogte gaat omhoog en dat zal mogelijk opnieuw reden zijn tot bezwaar.

Al vele jaren een troosteloze aanblik.

Ooit was er na veel wikken en wegen een besluit voor de bouw van woningen aan de Baerdijk/ Rode brugstraat, waar na aanpassingen ook de raad en omwonenden zich in konden vinden. Het werd door de eigenaar niet uitgevoerd. Nieuwe inzichten brachten de bouwers tot het deze donderdag voorliggende plan. Er moeten 29 woningen komen op de strook tussen beide straten, waar ooit de kartonnagefabriek was.

Met een ruim tekort aan noodzakelijke parkeerplekken, met minder sociale woningbouw dan de 35% die de raad zichzelf heeft opgelegd, en een hogere bouw dan oorspronkelijk ter plekke zou mogen, werd het plan toch goedgekeurd. Alleen partij PrO was tegen. Wel stelt de raad dat er een onderzoek moet komen naar het parkeren in de buurt, mede omdat aan de overkant bij voormalig zwembad De Leye 87 woningen worden gebouwd. Ook moeten er garanties komen voor herstel van mogelijke schade bij omliggende woningen.

Of en hoe dat alles realiseerbaar is, en wat als dat niet lukt, is nog niet bekend. Ook is nog niet zeker of de omwonenden de nieuwe uitgangspunten accepteren. Eerdere jaren was met name de bouwhoogte – destijds mede met erkenning en begrip van de raad – reden de bouw tegen te houden en na een proefopstelling met een grote kraan de bouwhoogte omlaag te brengen.

Ondanks de zorgen is er nu groen licht voor het vervolg in dit proces…