Care Inn

2 College Durendael viert 50-jarige bestaan met een reünie


Vijftig jaar geleden werd Scholengemeenschap Durendael opgericht (zie onder). 4 oktober om 18.30 uur is er een feestavond voor alle oud leerlingen, -leerkrachten en -medewerkers.

Jaar na jaar werden er musicals opgevoerd, met leerlingen en leerkrachten.

2College Durendael bestaat 50 jaar! Reden voor een feestje. Iedereen die ooit op de school heeft gezeten of er heeft gewerkt met een Durendael-hart is van harte welkom. Wil je enkel herinneringen ophalen en de sfeer proeven of juist met elkaar bijkletsen? Zelfs met de voetjes van de vloer is mogelijk.  Klik hier voor inschrijving.

De geschiedenis van Durendael (in het kort)

door Geert Gerritse, docent Geschiedenis

Op 1 augustus 1974 werd Scholengemeenschap Durendael gesticht. Deze kwam voort uit een fusie van de Canisius Mavo voor jongens en de Theresia Mavo voor meisjes. Scholengemeenschap Durendael startte met een groep bevlogen docenten waarvan er velen uiteindelijk gewerkt hebben tot hun pensioen. Later werd deze fusieschool uitgebreid met een havo-afdeling.

De ingang van de locatie aan de Poirterstraat, kort voor de sloop in 2005.

De huisvesting van de nieuw ontstane school gaf wel wat problemen, waardoor de school zich lang heeft moeten verspreiden over drie locaties. In de Verwielstraat kwam de twee jaar durende brugklas, waarmee Durendael vrij veel nieuwe leerlingen trok. Daarmee werd die splitsing over drie locaties positief ingezet. In de Poirterstraat kwamen mavo klas 3 en 4. Er werd hier gebruik gemaakt van de lokalen die aanvankelijk bij de Catharinenberg hoorden, wat een internaat voor schippermeisjes was. Dit internaat had zelf aan de andere kant van het klooster ook nog lokalen in gebruik voor het lhno (huishoudschool in de volksmond). De havo-afdeling kwam in de vorm van noodlokalen in de Biezenstraat alwaar ook de bibliotheek in die tijd gelegen was.

De heer Leo van der Pijll werd de nieuwe en eerste directeur van deze school. Hij zette al vrij snel in op een passend schoolgebouw waarin de drie afdelingen zich konden huisvesten. Inmiddels was de scholengemeenschap uitgebreid met een atheneum en in 1987 werd het lhno St Martha ook binnen Durendael gehaald.

Pas ver na de pensionering van Leo van der Pijll (klik hier voor zijn biografie) werd het nieuwe gebouw (1993) in de Van Kemenadelaan 5 door Durendael betrokken. Er was nu sprake van een echte brede scholengemeenschap die zich onder de grotere scholenorganisatie van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) wist te scharen.

Door de brede aanbieding van niveaus kon Durendael uiteindelijk ruimschoots voldoen aan de eisen voor de nieuwe onderwijsvariant van het vmbo. Mavo en lhno werden afgeschaft en het vmbo werd geboren. Er kwam een breed vmbo van basisberoepsgerichte leerweg tot theoretische leerweg. Ook kwamen er praktijklokalen voor Zorg en Welzijn en Mode en Commercie.

In 2011 volgt een uitbreiding van het gebouw, met extra klaslokalen.

In het jaar 2000 kwam er voor Durendael wederom een grote verandering. Durendael werd opgenomen in fusie met Ruiven, Cobbenhagen, Paulus Lyceum, de Jozef Mavo en zou de naam 2College Oost moeten gaan heten. Na veel vijven en zessen mocht Durendael uiteindelijk toch zijn eigen naam blijven behouden en werd het 2College Durendael.

In 2003 kwam er voor 2College Durendael een nieuwe discipline aan boord. Vwo tweetalig onderwijs werd gestart en in 2004 kwam er ook een tweetalige havo. Door het behoud van het eigen karakter van Durendael, zijn inventiviteit en leerlinggerichtheid is Durendael tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol. Binnen de regio Tilburg en Den Bosch gooit 2College Durendael nog steeds hoge ogen met goede schoolresultaten.

Tot op de dag van vandaag, weten nog steeds veel leerlingen de weg naar Durendael te vinden en worden zij voorzien van goed onderwijs door de bevlogen medewerkers van deze prachtige school.

Mede daarom kunnen wij nu met trots zeggen dat wij op 1 augustus 2024 50 jaar bestaan. En dat willen wij dan ook graag aan iedereen laten weten.

Op naar de volgende 50 jaar!

Nog ieder jaar spannend; de eerste schooldag.