Care Inn

Lezing IVN Oisterwijk over kleine marterachtigen


Een nieuw jaar betekent dat er weer een nieuw zoogdier in het zonnetje wordt gezet! Het jaar 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn, één van de kleinste roofdieren van Nederland. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze een hermelijn in levende lijven hebben gezien. Vroeger kwam deze soort in bijna heel Nederland voor, echter lijken ze met name in het binnenland te verdwijnen. Om een toekomst voor de hermelijn te garanderen, gaat de werkgroep kleine marterachtigen (WKM) zich dit jaar extra inzetten voor deze soort!

Bij IVN geven gidsen graag uitleg over de natuur…

De hermelijn (Mustela erminea) is een snel en klein roofdier dat onderdeel uitmaakt van de marterachtigen familie. Ze komen voor in verschillende gebieden, waaronder weilanden, kleinschalig cultureel landschap, langs stromend water en beboste gebieden. De hermelijn verblijft graag in nattere gebieden waar hun favoriete prooi te vinden is, namelijk de woelrat. Mochten deze niet genoeg aanwezig zijn, dan staan er muizen en konijnen op het menu. Het dier is een luchtacrobaat, met veel hoge sprongen schiet hij vaak alle kanten op om zijn prooi te verwarren. En als het op prooien aankomt is de hermelijn ontzettend dapper. Er zijn zelfs waarnemingen van hermelijnen die achter een volwassen haas aan gaan.

Maar weinig mensen in Nederland kunnen zeggen dat ze een hermelijn in levende lijven hebben gezien. Dit komt door hun onzichtbare levenswijze, ze zijn flitsend snel en overdag bijna niet te vinden. Dit maakt het in Nederland een relatief onbekend diersoort, terwijl het een echt oer-Hollandse kleine marter is! Vroeger kwam de hermelijn in vrijwel heel Nederland voor, echter is een trend zichtbaar van een landelijke achteruitgang in de verspreiding van de diersoort. Om een toekomst voor de hermelijn te garanderen is actie hard nodig. Daarom is 2024 door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het Jaar van de Hermelijn!

In dit jaar gaan we de hermelijn promoten door heel het land, hiermee zorgen we voor een betere algemene bekendheid. Zo begonnen we het jaar goed in de live radio-uitzending van Vroege Vogels en heeft Editie NL samen met ons gezocht naar de hermelijn in de sneeuw!

We hopen hiermee meer mensen bewust te maken van de waarde van de hermelijn en bij te dragen aan uitbreiding van zijn leefgebied. Met ruimtelijke ontwikkelingen en de inrichting van het landelijk gebruik moet rekening gehouden gaan worden met de hermelijn door de ontwikkelingen af te stemmen op de drie V’s; Voedsel, Verbindingen en Verblijfplaatsen.

Ga dit jaar vooral ook zelf aan de slag voor de hermelijn en de andere marterachtigen! Dit kan al door eens te kijken naar je eigen tuin, ligt deze er een beetje kaal bij of staat het vol met inheemse planten en struiken? Kijk eens bij lokale vrijwilligersorganisaties of meld je aan bij de werkgroep kleine marterachtigen zodat er een groter netwerk komt die het beste met de hermelijn voor heeft!

De lezing is op woensdag 22 mei  om 19.30 uur in De nieuwe Burght, IVN Oisterwijk. Aanmelden kan hier (klik).