Care Inn

Gemeente wil in gesprek met projectontwikkelaar woningbouw rond KVL Oisterwijk


Het college (burgemeester en wethouders) heeft antwoord gegeven op vragen van VVD Oisterwijk, over de mogelijke risico’s van de financiële positie van de projectontwikkelaar DBMC die rond de KVL industrie wil vervangen voor woningen.

Gemeente Oisterwijk liet eerder aan onze redactie weten, dat zij wil nagaan waarom zij signalen gemist hebben, die de risico’s zouden aanduiden dat er met deze projectontwikkelaar – en specifiek de grootste aandeelhouder – iets mis zou zijn. Eerder zouden zij op de hoogte zijn gebracht van de veroordeling van deze aandeelhouder, die betrokken is geweest bij faillissementen en in 2019 en 2020 in Luxemburg veroordeeld is voor fraude. Hij zou onder andere 20 miljoen euro hebben weggesluisd naar een privé rekening. Enkele weken terug bleek dat dit bedrijf een financiële tegenvaller moet opvangen bij een project in Duitsland, waarop VVD Oisterwijk zich afvroeg ‘of DBMC wel een juiste partij is voor de ontwikkeling van woningen in Oisterwijk’.

De bedrijfspanden die in de gebiedsvisie van de gemeente staan aangemerkt als transformatiegebied (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Uit reactie op de vragen van de VVD aan het college, blijkt nu dat het college ‘de precieze financiële situatie niet kent’. Daartoe heeft het college de ontwikkelaar ‘uitgenodigd voor een gesprek om duidelijkheid te geven’. Volgens de gemeente ziet de ontwikkelaar nog steeds kansen voor woningbouw op deze locatie en is er een gesprek gepland.

Het bouwproject van ongeveer 250 woningen, behelst al snel een omvang van 125 miljoen.  Er is echter voor het plan nog geen overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente. ‘Er moet nog overeenstemming bereikt worden over de uitgangspunten van het project zoals de woningbouwprogrammering, parkeren en mobiliteit en de milieuaspecten in relatie tot bedrijven in de omgeving. Na overeenstemming en het sluiten van een anterieure overeenkomst kan de ruimtelijke procedure worden opgestart.’ Hoewel er al jaren over wordt gesproken en de transformatie in diverse plannen voorkomt, is er formeel nog geen besluit genomen.

Risico

In de vragen alsmede in de beantwoording, richt de VVD en de gemeente zich op het financieel risico voor de gemeentelijke organisatie. Die is er niet of nauwelijks. Het risico voor ondernemers die participeren, ondernemers die in onzekerheid verkeren, of straks potentiële huizenkopers of huurders die vanwege een mislukking van een project benadeeld worden, daar gingen de vragen en dus ook de antwoorden niet over. De gemeente heeft wel gemerkt, zoals zij dat zeggen, dat ‘berichten in de media zorgen voor onduidelijkheid bij de ondernemers in de omgeving van de projectlocatie. Desgewenst gaan wij met hen het gesprek aan.’

Onderzoek

Eerder heeft de woordvoerder van het Oisterwijkse college laten weten dat als er signalen zijn die aanleiding geven tot nader onderzoek, zij dat zullen doen. ‘Dat kan zijn in de vorm van een Bibob-toets bij vergunningverlening of anderszins een onderzoek om te onderzoeken of we te maken hebben met een betrouwbare partner.’ Het moment daartoe komt pas, op dat moment dat er een voornemen is een overeenkomst aan te gaan. Met de signalen over de mogelijke risico’s die nu in ieder geval wel bekend zijn bij de gemeente, mag verwacht worden dat de gemeente dat onderzoek alsnog gaat doen; althans in dat geval dat ontwikkelaar en gemeente na hun gesprek dit project willen voortzetten.