Care Inn

Maatregelen nodig tegen wateroverlast in Oisterwijk


Geen rivier, geen zee, Oisterwijk ligt relatief hoog… … en toch is er regelmatig wateroverlast. Is klimaat de oorzaak? Of is er toch iets mis met het riool en onderhoud daarvan?

Een paar keer per jaar blijkt – net als afgelopen dinsdag – dat er meer regenwater valt dan de riolen en sloten aan kunnen. Werd er in de vorige eeuw van alles aan gedaan om water zo snel mogelijk af te voeren; tegenwoordig willen gemeenten en waterschappen water juist vasthouden. Die wens is er nog steeds, ondanks de overlast, maar ook moet Gemeente Oisterwijk erkennen dat er plekken zijn waar het vanwege verstopte afvoerputten of een verouderd riool mis gaat.

20.00 uur journaal

De Heusdensebaan staat steevast vol bij een flinke regenbui (Foto; Toby de Kort).

Dinsdag moest na weer zo’n stevige regenbui, de brandweer ingeschakeld worden om kelders leeg te pompen en straatkolken open te zetten. Bij het 20.00 uur journaal werden beelden getoond van de overlast in Oisterwijk. Het leek alsof het een unieke gebeurtenis betreft, maar dat is het niet. Meerdere keren per jaar kampen enkele straten met problemen.

Zo zijn er nog rioolaansluitingen die gecombineerd zijn met regenwaterafvoer, waardoor bij een volgelopen riool de WC en keukenspoelbak overstromen met rioolwater (en WC papier en andere viezigheid). Dat gebeurt thuis, maar ook een school in de wijk Pannenschuur werd getroffen. Komt het water in uw WC omhoog, dan is zeker: bij uw woning en/of op straat is het riool nog gecombineerd met de regenwaterafvoer. Dat is ongewenst omdat het riool het vele regenwater niet aan kan, maar ook omdat daarmee relatief schoon regenwater naar de waterzuivering moet, in plaats van dat het lokaal kan bezinken.

Ook zijn er straten die onderlopen. Bijvoorbeeld omdat het riool verouderd is of omdat overtollig water is ‘opgesloten’ tussen bebouwing en stoepen. Het water loopt soms kelders binnen, of komt tot aan de voordeur en wordt door enige golfslag tegen de voordeur en soms ook naar binnen gestuwd. Golfslag? Die komt van auto’s die door de volgelopen straten rijden; wij horen van veel getroffen bewoners dat hen dat erg veel extra overlast bezorgd.

De oorzaak

Mogelijk dat de extra veel regenval, of meer in een korte tijd, veroorzaakt wordt door een verandering in klimaat. Ook in dat geval rekenen inwoners na herhaaldelijke gebeurtenis op de hulp en inzet van de gemeente om maatregelen te nemen. Dat doen zij onder andere door waterbassins aan te leggen, inwoners te vragen regenwater in de tuin of regenton op te vangen, en de hierboven beschreven scheiding van riool en regenwaterafvoer.

In het centrum van Oisterwijk ging het mis aan de Spoorlaan (Foto: Toby de Kort).

Gemeente

Gemeente Oisterwijk erkent desgevraagd dat de riolering op sommige plekken de enorme hoeveelheden regenwater niet snel genoeg kan afvoeren. ‘Recent is uit berekeningen gebleken dat op meerdere locaties in onze gemeente maatregelen nodig zijn. Een aantal locaties was al in beeld. Maatregelen die getroffen moeten worden verschillen per situatie. Deze worden verwerkt in de meerjarenplanning riolering en wegenonderhoud en we brengen een prioritering aan. Dan gaat het niet alleen om de capaciteit van de riolering, maar ook om de kwaliteit.’ Concreet betekent dit t dat een aantal straten nog lange tijd moeten wachten op een goed werkende regenwaterafvoer.

Onderhoud

Voor deze straten extra belangrijk, maar ook voor straten die al wel voorzien zijn van een goed werkende regenwaterafvoer, is onderhoud van belang. Afgelopen dinsdag waren er veel inwoners die hebben gezien dat hun straatkolken verstopt waren. ‘In onderhoudsrondes houden we de omgeving zo goed mogelijk schoon. Het is goed om te zien dat inwoners hier zelf op verschillende plekken ook een bijdrage aan leveren. Het wegvegen van bladeren of vuil bij putdeksels kan al helpen bij het afvoeren van water,’ zo laat de gemeente weten.

Tot slot geeft de gemeente ook nu aan dat ‘inwoners een bijdrage leveren door hun tuin te vergroenen en water zoveel mogelijk op eigen terrein vast te houden.’ Daarbij moet echter opgemerkt worden, dat extra wateropvang in de grond rond uw huis, ook schadelijk kan zijn voor fundering of kelders, en opkomend vocht in muren en convectorputten kan veroorzaken. Het is dus belangrijk u daarover goed te (laten) informeren.

Tot slot laat de woordvoerder van Gemeente Oisterwijk weten, dat waar nodig de gemeentelijke storingsdienst 24 uur per dag inzetbaar is (klik), eventueel ondersteund door de brandweer.

Bekijk hier meer foto’s en video’s van wateroverlast in Oisterwijk.