Care Inn

Ombouw industrie naar wonen bij KVL Oisterwijk gaat voorlopig niet door


Het plan van Gemeente Oisterwijk om een deel van het Oisterwijkse industrieterrein om  te bouwen tot woonwijk krijgt een flinke klap, nu de projectontwikkelaar DBMC in zwaar weer zit.

Vorige week werd bekend dat de projectontwikkelaar mogelijk financiële problemen heeft en dat het Oisterwijkse project daarmee ook in gevaar kon komen. Het Financieel Dagblad geeft hiervan nu bevestiging. Wethouder Eric Logister laat aan het Brabants Dagblad weten uit te gaan zoeken hoe het nu verder moet; nog onbekend is of en zo ja hoe het project voortgang krijgt.

De bedrijfspanden die in de gebiedsvisie van de gemeente staan aangemerkt als transformatiegebied (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Gemeente Oisterwijk wil de industrie rondom de KVL ombouwen naar wonen. Een omstreden project, omdat niet alle ondernemers daar ter plaatse behoefte aan hebben; mogelijk zelfs nadeel aan ondervinden. Enkele locaties zijn reeds opgekocht of er zijn afspraken gemaakt tot overname. Ondernemers die een bedrijfshal huren, krijgen bericht dat de huur wordt opgezegd. Of, wanneer en hoe de herontwikkeling zal plaats vinden is echter nog niet definitief besloten. Voor de ene is het een uitkomst; voor de ander een strop. De onzekerheid over of en wanneer hun bedrijf op die locatie tot een einde komt – zo melden zij ons – is voor een aantal van hen erg vervelend. Er zijn bij de lokale ondernemers ook zorgen voor geluid-, stof- en geuroverlast aan toekomstige omwonenden en er werd zelfs een vergunning gegeven voor de bouw van een bedrijfshal, op de plek waar straks woningen zouden moeten komen.

2019

Gemeente Oisterwijk is de samenwerking aangegaan met DBMC voor de ontwikkeling van dit plan. Dit bedrijf verkeerd zo nu blijkt in financieel zwaar weer en heeft laten weten geen nieuwe projecten te starten. Bij het nieuws vorige week, werd ook vermeld dat de grootste aandeelhouder van DBMC in 2019 en 2020 in Luxemburg is veroordeeld vanwege ernstige fraude en het wegsluizen van 20 miljoen euro naar zijn  privérekening. Van die fraudezaak en veroordeling zijn destijds internationaal meerdere artikelen verschenen. VVD Oisterwijk heeft vorige week vragen gesteld aan het college (burgemeester en wethouders) omdat deze partij zich afvraagt ‘of DBMC wel een juiste partij is voor de ontwikkeling van woningen in Oisterwijk’. College en raad zijn van dit signaal echter al in 2019 op de hoogte gebracht. 

 

Update: Gemeente Oisterwijk heeft signalen gemist