Care Inn

Gemeente al in 2019 geïnformeerd over mogelijk risico bij miljoenenproject


‘VVD in Oisterwijk gaat vragen aan het college stellen’, aldus het Brabants Dagblad dinsdagavond in een artikel over mogelijke financiële problemen bij een bedrijf dat in Oisterwijk een miljoenenproject wil ontwikkelen.

De bedrijfspanden die in de gebiedsvisie van de gemeente staan aangemerkt als transformatiegebied (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Gemeente Oisterwijk wil samen met DBMC de industrie rondom de KVL ombouwen naar wonen. Een omstreden project, omdat niet alle ondernemers daar ter plaatse behoefte aan hebben; mogelijk zelfs nadeel aan ondervinden. Enkele locaties zijn reeds opgekocht of er zijn afspraken gemaakt tot overname. Ondernemers die een bedrijfshal huren, krijgen bericht dat de huur wordt opgezegd. Of, wanneer en hoe de herontwikkeling zal plaats vinden is echter nog niet definitief besloten. Voor de ene is het een uitkomst; voor de ander een strop. De onzekerheid over of en wanneer hun bedrijf op die locatie tot een einde komt – zo melden zij ons – is voor een aantal van hen erg vervelend. Er zijn bij de lokale ondernemers ook zorgen voor geluid-, stof- en geuroverlast aan toekomstige omwonenden en er werd zelfs een vergunning gegeven voor de bouw van een bedrijfshal, op de plek waar straks woningen zouden moeten komen.

Duitsland

Het Brabants Dagblad vat een verhaal samen dat het Financieel Dagblad deze week heeft gepubliceerd. Het betreft een groot bouwproject in Duitsland, dat – net als het Oisterwijkse project – door DBMC wordt ontwikkeld:  ‘Volgens het FD is het budget van het project in Mönchengladbach met tientallen miljoenen overschreden en dreigen Nederlandse investeerders hiervan de dupe te worden.’ In hoeverre deze financiële problemen gevolgen hebben voor het project in Oisterwijk, is volgens de auteur nog niet bekend.

Fraude

De grootste aandeelhouder van DBMC, zo berichten beide media, is in 2019 en 2020 voor een andere kwestie in Luxemburg veroordeeld vanwege ernstige fraude en het wegsluizen van 20 miljoen euro naar zijn  privérekening. Van die fraudezaak en veroordeling zijn destijds internationaal meerdere artikelen verschenen. VVD Oisterwijk geeft nu aan vragen te gaan stellen aan het college (burgemeester en wethouders) omdat deze zich afvraagt ‘of DBMC wel een juiste partij is voor de ontwikkeling van woningen in Oisterwijk’. Ook stelt de partij nu dat het college volgens hen ‘extra waakzaam moet zijn, of om extra garanties moet vragen’.

2019

Aangenomen mag worden, dat een gemeente altijd onderzoek doet naar de vraag of een projectontwikkelaar de juiste partij is; zeker bij zo’n groot miljoenenproject en nog meer als er dergelijke signalen zijn. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de uitkomst van zo’n onderzoek positief kan zijn en de eerdere veroordelingen van aandeelhouders geen relevante invloed hebben op het bedrijf.

Opmerkelijk in deze kwestie is, dat zowel de gemeentelijke organisatie, alsmede de raadsleden al vier jaar op de hoogte zijn van bovenvermelde signalen. Vanaf 2019 zijn zij jaarlijks door een betrokken ondernemer geïnformeerd over bovenvermelde veroordelingen en de noodzaak tot onderzoek naar mogelijke risico’s. Deze ondernemer maakt zich zorgen over de gevolgen voor de gemeente, en meer nog voor de collega ondernemers en investeerders die mogelijk de dupe worden, mocht het project in Oisterwijk mis gaan.

We hebben het college om uitleg gevraagd, in hoeverre en met welke uitkomst deze de eerdere signalen heeft opgepakt, en wat daarvan de uitkomst is geweest. Hierover later meer…

Update: Gemeente Oisterwijk heeft signalen gemist