Care Inn

Industrie moet weg voor woningen rondom KVL maar daar is niet iedereen blij mee


Ontwikkelaar DBMC heeft afgelopen maandag een informatie avond georganiseerd, die niet erg groots aan de klok is gehangen.

Het betreft een deel van een gebied waarvoor eerder door de raad een gebiedsvisie is opgesteld. Met die gebiedsvisie is een start gemaakt voor verhuis van bedrijven en herbestemming tot wonen. Een aantal ondernemers blijkt hierbij echter niet betrokken te zijn, en werd zo blijkt verrast met hun alvast op papier verwijderde pand.

Toekomstige woningbouw, industrie moet weg om wonen mogelijk te maken. Het witte vlak staat uitgelegd in onderstaande folder. De onderste helft is de KVL.

Uitgenodigd waren bedrijven in de directe omgeving van een beoogd woningbouwplan aan de rand van het recent tot woonwijk ontwikkelde KVL terrein, hoek Sprendlingenstraat/ Nijverheidsweg. ‘Ze hebben ons pand weggestreept, met de boodschap “toekomstige woningbouw”, maar wij weten van niets,’ aldus een van de aanwezigen, een eigenaar van een daar gelegen bedrijf dat zijn hart en ziel weggestreept ziet op een kaart met plannen, waar met hen geheel nog niet over gesproken is.

Volgens deze ondernemer en enkele buren zou de gemeente al maanden in het geheim bezig zijn dit gebied samen met de ontwikkelaar om te bouwen van bedrijven naar woningen, ‘maar ze vergeten de pandeigenaren hierin mee te nemen’. De woningbouwfase die nu door DBMC is aangekondigd, betreft panden van de naastgelegen bedrijven. Echter zal het voor het toestaan van woningbouw ook nodig zijn de naastgelegen bedrijven te beëindigen of verhuizen. Want duidelijk is dat industriële bedrijfsmatigheid niet samengaat met prettig wonen. Daar waar beiden elkaar wel raken, zorgt dat naar verwachting voor langslepende bezwaarprocedures. Ook bestaat het risico dat bewoners later gaan klagen over de activiteiten van de nog aanwezige bedrijven.

Voor het gemak zijn bij deze eerste presentatie van de plannen rondom de KVL, de overige delen ook alvast ‘weggegumd’ en ‘ingekleurd’. Te doen gebruikelijk in Oisterwijk is dat de gemeente de dialoog met de omgeving overlaat aan de initiatiefnemer. Die schetst de plannen en bespreekt zorgen. Daarvan wordt een verslag gemaakt waarop het college (burgemeester en wethouders) mede haar besluit neemt. De raad zal er echter ook nog iets van moeten vinden, er volgt nog een bestemmingsplanprocedure, en daarna bezwaarmogelijkheden op het bestemmingsplan alsmede op de toekomstige bouwvergunning.

Update:

Uit reactie op bovenstaande, blijkt ook dat niet alle lokale bedrijven zijn geïnformeerd over de bijeenkomst. Ze hebben er nu achteraf pas kennis van genomen via dit bericht.

Industrie wordt vervangen voor woningen; een deel van de informatiefolder die maandag werd gepresenteerd.