Care Inn

Oisterwijk zoekt opnieuw een interim-gemeentesecretaris


​Marco Wilke is in maart vorig jaar begonnen, maar heeft zich teruggetrokken.

De gemeente Oisterwijk is nu in korte tijd opnieuw op zoek naar een interim-gemeentesecretaris. Gelet op de forse opgaven en ambities die bestuur en organisatie hebben, willen zij de vrijgekomen plek op zeer korte termijn invullen. Marco Wilke werd in juli 2023 de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Oisterwijk, nadat hij medio maart de functie op interim basis op zich nam.

Marco Wilke

De gemeentesecretaris ofwel directeur van de ambtelijke organisatie staat aan het hoofd, de leiding van de ambtelijke organisatie. Samen met de ambtenaren zorgt deze voor plannen en uitvoeren van alle taken van de gemeentelijke organisatie. Een functie die tot doel heeft het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders) te ondersteunen bij het realiseren van de wettelijk vastgestelde taken en zo goed mogelijk realiseren van de doelen die de gemeenteraad aan het college geeft. Dit alles ten dienste aan de samenleving, de inwoners van de gemeente. Marco Wilke had dat volgens het college in zich, maar heeft zich zo nu blijkt uit deze functie “teruggetrokken vanwege persoonlijke omstandigheden”.

Meer informatie over de vacature vind je op de website van Flex West Brabant