Care Inn

Lintjesregen in Haaren, Moergestel en Oisterwijk (Update)


Burgemeester Hans Janssen is deze ochtend op pad gegaan naar zes inwoners die een lintje verdienen; het is vandaag de dag van de Lintjesregen.

Foto’s van de uitreiking ziet u hier! 

Een eerste video ziet u onderaan dit bericht!

Lees hier (klik) ook over het lintje voor Raymond van der Heijden

Voor alle zes, bloemen, lekkernijen en het felbegeerde lintje met toebehoren (Foto: Masja Vlaminckx)

Achtergrondinformatie behorende bij de toekenning van de koninklijke onderscheiding aan:

De heer M.A.M. (Ronald) van Dijk – Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1995 – 2008 Elftalleider jeugd, voorzitter jeugdcommissie en lid hoofdbestuur voetbalvereniging SV Nevelo
2008 – 2018 Voorzitter ruitersportvereniging ’t Halster
2019 – heden Voorzitter ruitersportvereniging St. Lambertus

Van 1995 tot 2008 is de heer Van Dijk actief geweest voor voetbalvereniging Nevelo. Hij is begonnen als elftalleider van een jeugdteam, daarna werd hij voorzitter van de jeugdcommissie en vanaf 2003 was hij lid van het hoofdbestuur.

Van 2008 tot 2018 was de heer Van Dijk voorzitter van ruitersportvereniging ’t Halster. Ook heeft hij zich ingezet voor het organiseren van wedstrijden en was hij wekelijks aanwezig bij de instructieavonden. De heer Van Dijk organiseerde diverse dressuurwedstrijden waarvoor hij juryleden benaderde, het wedstrijdsecretariaat verzorgde en de uitslagen verwerkte.

Vanaf 2018 zit de heer Van Dijk in het bestuur van ruitersportvereniging St. Lambertus en vanaf 2019 is hij voorzitter van deze vereniging. Vanaf 2021 is hij ook voorzitter geworden van de S.P.U.
(Sport en Promotie evenementen Udenhout).

De heer F.M.A.M. (Frans) Meeuwis – Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2002 – heden Vrijwilliger comité Blijf Roemenië Helpen

De heer Meeuwis zamelt samen met zijn partner mevrouw Meeuwis – Vromans vanaf 2002 kleding, beddengoed, linnengoed, meubels, rolstoelen, kinderwagens, fietsen, speelgoed en andere goederen in voor gezinnen in Polen (tot 2002) en Roemenië. Indien nodig haalt hij de spullen op. Hij doneert schoenen, sorteert kleding en repareert fietsen voordat deze op transport gaan. De heer Meeuwis is hier vrijwel dagelijks mee bezig. Vanaf 2013 rijdt de heer Meeuwis minimaal 1 keer per jaar naar Roemenië om de goederen daar te verdelen.

Sinds enige jaren werkt de heer Meeuwis samen met Sociaal Huis Oisterwijk en helpt daarmee ook de Oekraïners die afgelopen jaar in de gemeente Oisterwijk zijn gekomen.

Mevrouw P.J.M.J. (Petra) Meeuwis – Vromans – Oisterwijk

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2002 – heden Vrijwilliger comité Blijf Roemenië Helpen

Mevrouw Meeuwis-Vromans zamelt samen met haar partner de heer Meeuwis vanaf 2002 kleding, beddengoed, linnengoed, meubels, rolstoelen, kinderwagens, fietsen, speelgoed en andere goederen in voor gezinnen in Polen (tot 2002) en Roemenië. Zij doneert schoenen, sorteert en wast de kleding voordat deze op transport gaan. Mevrouw Meeuwis-Vromans is hier vrijwel dagelijks mee bezig. Vanaf 2013 gaat mevrouw Meeuwis-Vromans minimaal 1 keer per jaar mee naar Roemenië om de goederen daar te verdelen.

Sinds enige jaren werkt mevrouw Meeuwis-Vromans samen met het Sociaal Huis Oisterwijk en helpt daarmee ook de Oekraïners die afgelopen jaar in de gemeente Oisterwijk zijn gekomen.

De heer H.A.A.M. (Bart) van den Oord – Oisterwijk

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1988 – 2023 Vrijwilliger Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk
1997 – 2006 Bestuurslid en vanaf 2000 voorzitter ouderraad ’t Dijkje Tilburg
1999 – heden Sauwelaar, stadsprins, organisator Stichting Openbaar Karnaval (SOK) Oisterwijk
2003 – 2018 Penningmeester Stichting Naïne Tilburg
2008 – 2023 Bestuurslid en vanaf 2018 voorzitter Stichting Kerstfeest voor Senioren

Van 1988 t/m 2023 was de heer Van den Oord actief voor het jaarlijks openbaar Sinterklaasfeest in Oisterwijk via Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk. Van 1988 tot en met 2012 was hij een grote hulp voor Sinterklaas. Vanaf 2013 is hij vrijwilliger voor de stichting gebleven, waarbij hij ondersteunend was in de organisatie van de intocht en bij voorstellingen. Daarnaast was hij zaalwacht, collectant, toneelmeester etc.

Van 1997 t/m 2006 zette de heer Van den Oord zich in voor ’t Dijkje te Tilburg. Dit was een instelling voor dagbesteding en een logeerhuis voor kinderen met een ernstige geestelijke, en daardoor vaak ook lichamelijke, aandoening. Het is inmiddels onderdeel geworden van de stichting Amarant te Tilburg. Decorandus is bestuurlijk actief geworden in de ouderraad van ’t Dijkje en vanaf 2000 voorzitter geweest.

De heer Van den Oord heeft in de organisatie van het openbaar carnaval diverse functies bekleed van 1999 t/m heden. Van 1999 tot en met 2003 is hij sauwelaar (tonprater) geweest en was hij betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. In 2004 en 2005 is decorandus Stadsprins van Oisterwijk geweest. Vanaf 2006 heeft decorandus ondersteund bij de organisatie van diverse carnavalsactiviteiten. Zo was hij tot 2015 betrokken bij de Sauwel- en Gala-avonden en tot op heden begeleidt hij het openbaar carnaval bij diverse representatieve activiteiten en verzorgt hij de presentatie van het seniorencarnaval.

Van 2003 t/m 2018 was de heer Van den Oord penningmeester van Stichting Naïne. De stichting Naïne was bedoeld om gezinnen die, vanwege de zorg voor een ernstig ziek of gehandicapt kind, in financiële problemen kwamen enigszins te ondersteunen. Daarnaast adviseerde de stichting kleinschalige instellingen met een soortgelijke doelgroep in hun werkzaamheden of in contacten met de lokale overheid.

Vanaf 2008 t/m 2023 zette de heer Van den Oord zich in voor Stichting Kerstfeest voor Senioren als bestuurslid en vanaf 2018 als voorzitter.

De heer L.H.J.M. (Leon) Verhoeven – Moergestel

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1986 – heden Interviewer, filmer, montage Moergestel TV
2008 – heden Bestuurslid Stichting Galerie De Verdieping
2010 – heden Mede oprichter/bandleider/bestuurslid koor Agge Mar Weg Bent
2010 – heden Vrijwilliger Stichting Vrienden van St. Jan Moergestel
2021 – heden Bestuurslid Stichting Cultureel Erfgoed Moergestel

Sinds 1986 is de heer Verhoeven actief voor Moergestel TV. Hij verzorgt wekelijks opnamen, verzorgt interviews en monteert films. Met zijn inzet, enthousiasme en kennis van kunst, cultuur en historie levert de heer Verhoeven een waardevolle bijdrage aan Moergestel TV. Binnen het productieteam is de heer Verhoeven al jaren de onderwijsspecialist en onderhoudt hij goede contacten met de basisscholen.

Sinds 2008 is de heer Verhoeven bestuurslid bij Stichting Galerie De Verdieping. Hij zorgt voor de selectie en inrichting van tentoonstellingen. Daarnaast is hij vraagbaak op historisch gebied en kenner van elke waardevolle locatie binnen het dorp Moergestel.

De heer Verhoeven is in 2010 een van de oprichters van meezingkoor “Agge Mar Weg Bent”, waar hij tevens bestuurslid van geworden is. Verder is hij lid van de muziekcommissie.

De heer Verhoeven is sinds 2010 vrijwilliger bij Stichting Vrienden van St. Jan. Hij verzorgt mede de publiciteit en propaganda en schrijft teksten voor persberichten.

Sinds 2021 is de heer Verhoeven bestuurslid bij Stichting Cultureel Erfgoed Moergestel. Hij is speciaal belast met het verzorgen van de QR-codes bij de monumenten in Moergestel en assisteert bij de opzet van de Monumentendag. Hij omschrijft de historie achter de QR-codes van monumenten en andere bezienswaardigheden, verzorgt teksten voor de website en andere bronnen. Daarnaast steekt hij veel tijd in het aanleggen en bijhouden van het historisch archief.

Burgemeester Hans Janssen in Haaren (Foto: Gemeente Oisterwijk).

De heer J.W. (Jan) Vermeer – Haaren

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1964 – 1970 Voorzitter Katholieke Jongeren Middengroepen Haaren
1968 – 1972 Bestuurslid voetbalvereniging Nemelaer
1972 Medeoprichter Volleybalclub Nemelaer
1974 – 1979 Voorzitter Volleybalclub Nemelaer
1975 – 1987 Bestuurslid/vicevoorzitter LTV Haaren
1975 – heden Oliebollenbakker Sylvestertoernooi LTV Haaren
1976 – 1987 Redacteur clubblad LTV Haaren
1979 – 1989 Zanger en vrijwilliger zanggroep Troupe Rens Haaren
1982 – 2007 Voorzitter en deelnemer BV Tonpraot Haaren
1983 – 2008 Organisator en begeleider invitatietoernooi LTV Haaren
1987 – 1993 Initiatiefnemer, oprichter en voorzitter BV Revue Haaren
1988 – 1999 Secretaris Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren
1990 Initiatiefnemer en begeleider Haaren Klassiek
1995 – 1999 Bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie LTV Haaren
2006 – 2011 Organisator/begeleider schoolkamp Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg
2008 – 2011 Bestuurslid/voorzitter KBO Haaren
2014 Medeorganisator 40-jarig jubileum LTV Haaren
2014 – 2018 Initiatiefnemer/projectbegeleider CPO project Leijpark Haaren
2014 – heden Initiatiefnemer/deelnemer meezingkoor TZingt
2016 – heden Initiator oprichting Park Ruijbosch
2016 – heden Initiatiefnemer en projectbegeleider CPO project Beekdal Haaren
2022 – heden Initiatiefnemer en projectbegeleider CPO project Tempeliersweg Haaren

Van 1964-1970 was de heer Vermeer voorzitter van de Katholieke Jongeren Middengroepen Haaren.

Van 1968-1972 zat de heer Vermeer in het bestuur van voetbalvereniging Nemelaer.

In 1972 was de heer Vermeer de medeoprichter van volleybalclub Haaren. Daarna was hij voorzitter van deze vereniging van 1974-1979.

Van 1975 tot heden is de heer Vermeer actief voor LTV Haaren. Hij was bestuurslid en vicevoorzitter van 1975 tot 1987 en ook was hij hoofdredacteur van het clubblad van 1976-1987, bestuurslid en voorzitter van de jeugdcommissie (1995-1999), organisator van toernooien van 1983-2008, voorzitter van de jubileumcommissie, oliebollenbakker en roostermaker. Ook heeft hij een smartlappenkoor opgericht met leden en oud-leden.

Van 1982-2007 was de heer Vermeer voorzitter van BV Tonproat Haaren. Ook stond hij regelmatig zelf in de ton.

Van 1987-1993 was de heer Vermeer initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van BV Revue Haaren.

Van 1988-1999 was de heer Vermeer secretaris van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren.

In 1990 heeft de heer Vermeer Haaren Klassiek georganiseerd.

Van 2008-2011 was de heer Vermeer bestuurslid en voorzitter van KBO Haaren. Hij stuurde de vereniging aan, zat de bestuursvergaderingen voor en onderhield de contacten met de gemeente.

Van 2014-2018 was de heer Vermeer initiatiefnemer/projectbegeleider voor het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project Leijpark Haaren. Hierbij zijn 11 seniorenwoningen tot stand gekomen.

Van 2014 tot heden was de heer Vermeer initiatiefnemer en deelnemer van meezingkoor TZingt.

In 2016 was hij één van de initiatiefnemers tot de oprichting van Park Ruijbosch te Haaren. Tot medio 2021 was hij lid van de werkgroep en vanaf 2018 ruimt hij wekelijks het zwerfvuil op.

Voor het CPO Project Beekdal Haaren was de heer Vermeer in 2016 de initiatiefnemer en vanaf die tijd begeleidt hij dit project. Ook voor het CPO project Tempeliersweg Haaren was de heer Vermeer de initiatiefnemer en begeleider van het project.

Klik hier voor de fotoserie van Masja Vlaminckx