uitgelicht

Sociaal Oisterwijk werkt samen aan Zomerontmoetingen


Er zijn misschien door het jaar heen wel voldoende plekken in de gemeente Oisterwijk waar inwoners terecht kunnen om sociale contacten op te doen of hulp en ondersteuning te vinden. Echter, in de zomer ligt dat anders. Terwijl er veel te doen is voor de toeristen en bezoekers in onze omgeving, liggen veel activiteiten in buurten en wijken stil. Mensen willen graag samenzijn op een informele manier; ook in de zomer als hun vertrouwde contacten (familie en bekenden) op vakantie zijn. Het gaat hierbij vooral om (sociaal) contact, aandacht, een luisterend oor en een praatje. Met de focus op 55+.

Samenwerken

De werkgroep Zomerontmoetingen Oisterwijk: vlnr Gerard van Wanrooij (VSO), Maria van de Wiel (Inlooppunt), Joop van Hezik (Sociaal Huis), Marie-José Driessen (KBO Haaren), Henk van de Bijgaart (SVM), Arie Hobo (ContourdeTwern), Wilma Weren, Jelle van den Elzen (WYzorg)

Afgelopen najaar is een groepje mensen bijeengekomen om samen een plan te maken voor de zomer van 2024: “Zomerontmoetingen” genaamd. Het zijn vertegenwoordigers van seniorenorganisaties uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk, van het welzijnswerk en van een sport- en beweegorganisatie. De vrijwilligers worden ondersteund door enkele professionals. De werkgroep heeft contact met diverse organisaties die bekend zijn met het organiseren van aantrekkelijke activiteiten zoals excursies naar het buitengebied, leuke evenementen en interessante lezingen.

Krachten bundelen

Voor een gezamenlijke aanpak wordt samengewerkt met lokale partners. Tot op heden geven verschillende instellingen, bedrijven en organisaties aan interesse te hebben in “Zomerontmoetingen”. Ook de gemeente staat positief tegenover dit initiatief. Er is een onderscheid gemaakt tussen een intensieve samenwerking met partners die willen meedenken en meedoen en partijen die op de hoogte willen blijven van alle ontwikkelingen. Het bestuur van de Vereniging voor Hulpverlenende Vrijwilligers in Oisterwijk (VHVO) is bereid om ondersteuning te bieden bij het verwerven van subsidie.

Publiciteit

Om een breed publiek te bereiken met informatie over het plan “Zomerontmoetingen” wordt op verschillende manieren aandacht gevestigd op het programma. Een werkgroep PR bedenkt inhoud en vorm hiervoor. In goed overleg met de werkgroep wordt een logo met huisstijl ontworpen voor de lokale campagne. Uiteraard volgen de aankondigingen van deze activiteiten in de agenda van Oisterwijknieuws.nl

Vrijwilligers
Personen die zich aangesproken voelen, ideeën voor leuke activiteiten hebben of een handje willen helpen kunnen contact opnemen via e-mail: zomerontmoetingen@gmail.com