uitgelicht

Ook het weinige groen in Moergestel verdwijnt in rap tempo


Ruud van der Star, voorzitter van het B-team, heeft een ingezonden brief gestuurd over de afname van groen in de bebouwde kom van Moergestel:

Een kale vlakte; eerder groen is weg.

Ook het weinige groen in Moergestel verdwijnt in rap tempo

Moergestel is steeds meer aan het verstenen. Een ontwikkeling die, ondanks de biodiversiteitscrisis waarin wij leven en het belang van groen voor onze gezondheid, maar niet gestopt wordt. Vooral het centrum is sterk versteend doordat ook op particulier terrein de projectontwikkelaars niet gestopt worden in hun drang om elke m2 te gelden te maken met bebouwing. Daarnaast belemmeren kabels en leidingen de gemeente het planten van bomen op gemeentelijke grond.

Dat na de kap in de Bosstraat (klik) nu ook de bomen in de Pastorietuin aan de Postelstraat in twee fases zijn verdwenen, is echt een enorme aderlating voor het dorp. Uiteraard hebben wij als B-team niet stil gezeten en bij de gemeente aan de bel getrokken. Wij hadden immers voor de Dorpsraad een ontwerp gemaakt hoe het wel kon. Was eerst afgesproken dat een flink deel van de bomen behouden zou blijven, bij nader inzien kwam de projectontwikkelaar met een rapport dat de bomen na aanleg van het geheel niet levensvatbaar waren.

Waarom stellen wij binnen de gemeente Oisterwijk niet de eis dat een plan van projectontwikkelaars alleen wordt goedgekeurd als het bestaande groen uitgangspunt van ontwerp is? Nu moet met lapmiddelen gekeken worden of we groen aan het centrum kunnen toevoegen. Dat groen heeft weer vele jaren nodig om tot wasdom te komen en haar bijdrage te kunnen leveren aan de biodiversiteit en gezondheid.

Ruud van der Star
B-team Oisterwijk