uitgelicht

Gemeente Oisterwijk negeert rechtbank en inwoners


Het lijkt op een abonnement op negeren. Opnieuw zijn er drie inwoners van Oisterwijk die bij de rechter gelijk krijgen, omdat de gemeente niet reageert. Niet naar de inwoners, maar ook niet naar de rechter.

Burgemeester Hans Janssen, portefeuillehouder voor juridische zaken (Foto: Masja Vlaminckx).

Inwoners dienen bij de gemeente een bezwaar in, omdat zij vinden dat de gemeente ergens vergunning voor geeft waardoor zij schade ondervinden. Daarop wordt niet tijdig binnen de wettelijk gestelde termijn een besluit genomen. Het zijn de laatste tijd structureel zaken die bij de rechter terecht komen.

In dit geval heeft de rechtbank op 8 december om informatie gevraagd aan Gemeente Oisterwijk, en dat op 3 januari nogmaals gedaan. ‘Tot op heden heeft de rechtbank van het college geen stukken en geen verweerschrift ontvangen. Dat betekent dat de rechtbank op basis van de door gemachtigde van eiseres ingediende stukken uitspraak zal doen,’ zo staat vermeld in de drie uitspraken van afgelopen week.

De rechters kunnen in deze niets anders doen, dan het college (burgemeester en wethouders) opdragen alsnog een besluit te nemen op het eerder door de inwoners ingediende bezwaarschrift. Dat is dan ook het besluit van de rechter. De gemeente moet alsnog binnen 14 dagen een besluit nemen, en anders per dag 100 euro dwangsom aftikken. Daarbij komt nu al de gerechtelijke kosten van 802,50 euro. Keer drie, want we ontvingen drie van deze uitspraken tegelijk. 2.407,50 over de balk. Het kost niet alleen geld, de zaken moeten alsnog behandeld worden, en nu met spoed, wat extra druk legt op de organisatie.

Burgemeester Hans Janssen gaf eerder in reactie op raadsvragen aan dat het beeld dat wij en PIT Onderzoek bij eerdere publicaties hebben geschetst niet juist was. Ook aan het Brabants Dagblad liet hij weten zich niet in de gepubliceerde situatie te erkennen. Later moest hij erkennen dat er een capaciteitsprobleem is binnen de organisatie.

Lees ook: Hoeveel rechtszaken komen er nog?