Care Inn

College geeft CDA en VVD geen gelijk in hun zorgen over winkels Driehoeven Haaren


Het CDA en VVD in Oisterwijk hebben recent vragen gesteld en hun zorgen geuit over het braakliggende terrein aan de Driehoeven in Haaren , met in het bijzonder dat het college daar naast woningen ook winkelruimten wil toevoegen. Onder andere werd daarbij gerefereerd aan een eerder onderzoek, dat aangeeft dat extra winkelruimte in Haaren niet nodig is.

Herbestemming Driehoeven Haaren (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Uit de reactie van het college (burgemeester en wethouders) blijkt dat de zorgen reeds onderzocht zijn, en meegenomen in het nieuwe plan. Zo werd door CDA en VVD aangegeven dat er winkels leeg staan, en uit eerder onderzoek geen extra winkels nodig zijn. Het college geeft nu aan, dat juist met dat eerdere onderzoek rekening is gehouden, door meerdere winkellocaties elders in Haaren samen te voegen, en daarmee tegelijk ook versnippering weg te nemen. Er is daarmee volgens het college geen toevoeging van winkelruimten/ commerciƫle ruimten. Integendeel; er komt per saldo 225m2 minder commerciƫle ruimte in het Haarense.

Voor de zorgvuldigheid, heeft het college dit plan opnieuw laten onderzoeken. Het college erkent dat de conclusie van dat onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt wel is vermeld, maar niet was bijgesloten bij de informatie aan de raad. Dit wordt nu alsnog aan de raad beschikbaar gesteld. CDA en VVD vroegen zich ook openlijk af, waarom de raad niet actief betrokken is bij dit plan. Volgens het college, is het echter gebruikelijk dat dergelijke projecten op deze manier aan de raad worden kenbaar gemaakt, en is het daarna aan de raad om dat – indien gewenst – te agenderen.

Tot slot is er volgens CDA en VVD een plan van omwonenden, als alternatief op het door de eigenaar van de grond aangeboden plan. Het college geeft aan aanwezig te zijn geweest bij beide informatie bijeenkomsten, en weet te hebben van zorgen van omwonenden. Het alternatieve plan zou niet bij de gemeente zijn ingediend. Wel is het college bereid zienswijzen te ontvangen, deze te bekijken of deze aanleiding geven het plan aan te passen. Daarna wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Lees ook: Gapend gat in Haaren gevuld met woningen

Lees ook: CDA en VVD hebben vraagtekens bij bouwplan Driehoeven Haaren