ondernemers

Wethouder Dankers geeft geen inzage in onderzoek buitenzwembad bij Den Donk Oisterwijk


Wethouder Dion Dankers zegt dat het is onderzocht, maar geeft geen inzage in een onderzoek naar een buitenzwembad op Den Donk. Ook raadsleden hebben dat onderzoek ‘gemist’.

De kosten voor renovatie van het buitenzwembad Staalbergven in Oisterwijk vallen tweemaal hoger uit dan in 2020 werd geraamd; 3,5 werd 7 miljoen. Tegelijk is er in de meerjarenbegroting van de gemeente een jaarlijks tekort zichtbaar van 3 tot 4 miljoen. De raadsleden willen allen graag het Staalbergven open houden en renoveren, maar geen van allen zien waar dat geld vandaan moet komen, welke andere voorzieningen daarvoor opgegeven kunnen worden en ze willen geen belastingverhoging. Ook voor de realisatie van het bad zonder het diepe wedstrijdbad (kosten 5 miljoen) waren de raadsleden vorige week niet overwegend positief (klik hier). Er zijn wel gedachten om de kosten enigszins te drukken, maar de mogelijkheden in het natuurgebied zijn beperkt.

Natuurmonumenten
Na afloop van de laatste raadsbespreking, heeft eigenaar Natuurmonumenten laten weten niet tevreden te zijn met de richting die dit op gaat en refereert aan eerder gemaakt afspraken. Zij willen bijvoorbeeld geen vrijwillige beheerders of horeca exploitant op hun terrein; de gemeente moet het beheer blijven uitvoeren. Ook zijn ze bang voor natuurschade door meer zwemmers in het ven, als het diepe bad vervalt. Het door de wethouder geopperde idee om op de velden van de Oysters (na hun verhuizing) een horecagebouw te plaatsen wordt door Natuurmonumenten in hun schrijven ook afgewezen. Verder is het volgens hen niet de bedoeling dat komende raadsvergadering alleen over een onderzoeksbudget wordt gesproken, maar is de afspraak dat de raad voor 1 januari 2024 een ‘go of no go’ afgeeft.

Alternatief

Bij Denk Donk is volgens de wethouder Dankers geen ruimte.

Dit alles ziet er erg somber uit voor de toekomst voor het Staalbergven. Het alternatief zou kunnen zijn, om een nieuw buitenbad te realiseren op sportpark Den Donk. De combinatie met het binnenbad zou niet alleen de bouwkosten, maar ook de jaarlijkse exploitatiekosten flink kunnen drukken. Een meerderheid van de inwoners wil dat niet; een meerderheid van de raad ook niet; tegelijk zien steeds meer raadsleden dat het mogelijk toch niet anders kan. Minstens zouden zij graag dat alternatief onderzocht willen hebben. Onder andere het CDA en AB hebben dat afgelopen jaren en ook vorige week nogmaals opgemerkt.

Onmogelijk
Twee weken geleden hebben wij onze lezers om hun reactie gevraagd (klik). Bij die vraagstelling reageerde verantwoordelijk wethouder Dion Dankers op social media: ‘Den Donk kan helemaal niet!’ Een reactie die overeenkomt met wat er in het aan de raad voorgestelde plan is opgenomen: ‘In het verleden, toen sportpark Den Donk nog in ontwikkeling was, is hier onderzoek naar gedaan. Voor het realiseren van een openluchtzwembad ter plaatse was destijds onvoldoende draagvlak. Momenteel is door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, een nieuw openluchtzwembad op die locatie ruimtelijk niet meer in te passen.’

Onderzoek?
Dat laatste, dat dit niet meer zou passen, daar is niet iedereen het over eens. Zo opperde een van onze lezers: ‘Waar een wil is, is een weg!’ Dankers reageerder daarop: ‘Alsof we dat niet onderzocht hebben pfff!’ Aan zowel deze lezer als aan onze redactie – nieuwsgierig naar dat onderzoek – volgde vanuit de wethouder: ‘Ga de stukken lezen, dan heb je je antwoord!’ Ondanks vriendelijk verzoek om een kopie van het onderzoek waar de wethouder op doelde, bleef dat achterwege. Zijn reactie: ‘Succes met zoeken! Oké, een klein tipje van de sluier. Zoek in de stukken over het Staalbergven en stukken over Den Donk. Succes!’ Het was duidelijk dat wethouder Dankers niet bereid bleek ons de juiste versie van het betreffende onderzoek te doen toekomen.

Het parkeerterrein met daaromheen groenstroken links van het zwembad.

Helaas
Het grote probleem bij de gemeentelijke stukken is dat het – ook volgens de communicatie afdeling van de gemeente – op de website van de gemeente ondoenlijk is de juiste stukken te vinden. In de grote hoeveelheid documenten is het onmogelijk zeker te weten dat de laatste versie van een document op onderwerp gevonden wordt, of alles wat van toepassing is in de zoekresultaten is opgenomen. Laat staan dat wij kunnen weten op welk onderzoek de wethouder doelt; het zou een gok zijn. Het is daarom gebruikelijk dergelijke documenten op te vragen bij de gemeentelijke woordvoering. Aldus gedaan; driemaal. Helaas, geen reactie. Geen onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid; geen onderzoek naar kosten en opbrengsten.

Raad
Volgens CDA en AB zijn er mogelijkheden om een buitenbad met ligweide en speeltoestellen in te passen in de omgeving van het binnenbad op Den Donk. Zo werd door hen geopperd om een deel van de parkeergelegenheid daarvoor te gebruiken, en die parkeerbehoefte aan de overkant van de weg in te vullen. Dat laatste zou volgens Dankers niet mogen, omdat er ‘in dat gebied geen steen aangebracht mag worden’. Wie ter plaatse gaat kijken, ziet dat het huidige binnenbad inderdaad aan beide zijden omringd is met parkeervoorzieningen (foto). Tegelijk is duidelijk zichtbaar dat er nog ruime groenstroken vrij zijn, die mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor parkeren. Daarmee zou links of rechts van het huidige zwembad mogelijk ruimte kunnen ontstaan voor een buitenbad, zo is de gedachte van deze politici.

Niet de meest gewenste oplossing, maar als een nieuw Staalbergven naar oordeel van de raad onbetaalbaar blijkt, zou dat alternatief mogelijk wel nader onderzocht kunnen worden, om Oisterwijk alsnog te voorzien van een buitenbad. Zover als dat onderzoek al is gedaan, is het niet aan ons beschikbaar gesteld en niet bij de betreffende raadsleden bekend.

Klik en lees meer berichten over het Staalbergven