Care Inn

Verboden te parkeren? Niet voor aanhangwagens!


Mag dit? Ja, het is zelfs gratis! U moet het vooraf wel even melden bij de gemeente en de aanwijzingen opvolgen.

Reclamewagen plaatsen op de stoep? Het mag, gratis, na melding. De wielklem is ter voorkoming van diefstal. (Foto: Joris van der Pijll)

Het is een raar verhaal, maar blijkbaar is het toegestaan. Op het plein in Haaren staat al enige tijd een aanhangwagen met reclame voor glasvezel van KPN, ondanks het daar geldende en het tegenwoordig niet te missen parkeerverbod. KPN laat desgevraagd weten dat Gemeente Oisterwijk daar toestemming voor heeft gegeven.

Parkeerboetes

Afgelopen jaren kregen bezoekers aan het centrum van Haaren zonder pardon een boete opgelegd, en dat kost dan toch 119 euro. De gemeente had vanaf pakweg honderd meter rondom het plein een parkeerverbodszone ingevoerd. Parkeren binnen de vakken, en maximaal 2 uur met de bekende blauwe parkeerschijf. Tot in de gemeenteraad werd er over gesproken, omdat parkeren op het plein voorheen wel was toegestaan en het verbod voor bezoekers niet goed was aangegeven. Er werden extra borden geplaatst (zie foto) zodat er geen misverstanden meer zouden kunnen ontstaan over de regels op dit plein.

Opmerkelijk

Het viel dan ook extra op, toen er plots een aanhanger met reclame op het plein verscheen en dagen lang bleef staan. Wat blijkt: KPN heeft dat aan de gemeente gevraagd; en de gemeente heeft gezegd dat dit mag. Op parkeren volgt een boete, maar reclame plaatsen mag wel? Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ‘De aanvrager heeft toestemming voor de tijdelijke plaatsing van de reclame van 20 november t/m 4 december 2023. Hiervoor is geen vergunning nodig, een melding volstaat. Een extra afspraak die is gemaakt is dat de reclame niet te dicht bij de kruising geplaatst mag worden. De kruising moet overzichtelijk blijven.’

Gratis!

Het is niet alleen toegestaan; het mag bovendien gratis. Inwoners die bijvoorbeeld een parkeervergunning aanvragen moeten daarvoor aan de gemeente leges betalen; voor bijvoorbeeld een horecagelegenheid die een terras op de openbare stoep wil plaatsen worden kosten berekend (precariobelasting); volgens de Rijksoverheid behoort een gemeente voor het bieden van reclame een marktconforme vergoeding te vragen. In dit geval zijn er echter geen kosten aan verbonden, zo geeft de woordvoerder van de gemeente aan. Voor het plaatsen van een aanhanger met reclame op de openbare stoep volstaat een melding, en het nakomen van eventuele aanwijzingen.

Het is niet ondenkbaar dat er binnenkort meer van dergelijke aanhangers met reclame uitingen ons straatbeeld gaan opsieren…