Care Inn

Partij PRO: Betaalbare woningen in Oisterwijk te duur


PRO ziet dat Oisterwijk zich steeds meer ontwikkelt tot een gemeente voor inwoners met een hogere opleiding en aantrekkelijke banen. Dat lijkt misschien positief, maar het zorgt er ook voor dat de gemeente minder toegankelijk wordt voor een groot deel van haar inwoners. Met name jonge gezinnen, starters en mensen met een beperkter budget komen niet meer aan bod op de woningmarkt. PRO streeft ernaar dat álle lagen van de samenleving de mogelijkheid hebben om in Oisterwijk te (blijven) wonen.

Afspraken over prijzen nieuwe woningen

In het recente raadsplein werd de zogenaamde ‘doelgroepenverordening’ besproken. Hierin stellen we als gemeente de prijsniveaus voor nieuwe woningontwikkelingen vast. Hoewel de landelijke normen worden aangehouden, vindt PRO dat de niveaus met label “betaalbaar” of “sociaal” aanzienlijk hoog zijn. Voor sociale koopwoningen dienen kopers een jaarinkomen van € 60.000,- te hebben, en voor betaalbare koopwoningen zelfs tot ruim twee keer modaal! Wij vragen ons daarom af of het kopen van deze woningen wel haalbaar is voor de beoogde doelgroep.

Wat is betaalbaar?

Oisterwijk staat bekend als een dure woongemeente, wat geen verrassing is. Het doel van sociale koopwoningen is om betaalbare woningen te creëren voor startende huishoudens. Een nieuwe woonwijk met 75% ‘betaalbare’ woningen klinkt leuk, maar als we daarvoor de norm tot € 390.000,- hanteren, zoals men voorstelt, vraagt PRO zich af of dat wel zinvol is. Voor de meerderheid van de inwoners zijn zulke huizen simpelweg onbetaalbaar. Het afsluiten van een hypotheek vereist in veel gevallen twee modale salarissen. Zelfs als er sprake is van overwaarde uit een vorige woning of erfenis blijft het een moeilijk verhaal. De term ‘betaalbaar’ vinden wij daarom misleidend.

Liever meer sociale huur in plaats van koop

Momenteel bedraagt het aandeel sociale huurwoningen in Oisterwijk ongeveer 20%, een percentage dat al jaren daalt en aanzienlijk lager is dan in omliggende gemeentes. Gezien het door de minister gestelde doel van 30%, pleit PRO voor een verschuiving naar sociale huurwoningen in plaats van (onbetaalbare) sociale koopwoningen. Op die manier hebben startende woningzoekenden en jongeren ook écht een kans op een geschikte woning binnen onze gemeente.

Reageren? fractie@pro-oisterwijk.nl

Guy de Kort
Fractie PRO

 

Het bericht PRO: Betaalbare woningen in Oisterwijk te duur verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)