ondernemers

In Memoriam Ben Schräder Stadsprins Ben1 in Oisterwijks Döllekesgat


Op vrijdag 8 december ontvingen de leden van de VSOP (Vereniging Oud Stadsprinsen) het trieste bericht dat hun lid Ben Schräder, in zijn woonplaats Den Bosch, is overleden.

Ben Schräder

Ben Schräder was Stadsprins van Döllekesgat, welke taak hij drie jaar vervulde in 1998, 1999 en 2000.
Zijn carnavalsplaatjes draaide Ben in Drive-Discotheek Old Nick, maar hij was ook trompettist bij Blaasorkest De Kikkendut, bestuurslid van de Federatie Oisterwijkse Dweilorkesten (FOD) en bestuurder van Stichting Openbaar Karnaval.

Na het beëindigen van zijn ambtsperiode als Stadsprins is Ben lid geworden van de VSOP. Ben Schräder is ook na zijn verhuizing naar Den Bosch, de VSOP en het carnaval in Oisterwijk trouw gebleven.

Met zijn betrokkenheid voor het Oisterwijkse carnaval heeft Ben, in zijn diverse bestuursfuncties een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en promotie van het openbaar carnaval.

Ben mocht maar 66 jaar worden. Ben Schräder zal gemist worden door en in carnaval-vierend Döllekesgat.

Op vrijdag 15 december hebben familie, vrienden, relaties en VSOP leden, afscheid van Ben genomen. Waardig, respectvol en liefdevol en op de wijze zoals hij dat ook graag wilde.

Onze gedachten gaan uit naar Judith, zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen.

Ben, je was veel tekort bij ons, maar je bent niet onopgemerkt gebleven.

Namens de leden van de VSOP