ondernemers

Alzheimer Café over de weg naar dezorg


Het thema dat bij het laatste Alzheimer Café besproken werd was ‘De wegen naar zorg: WMO, WLZ, ZVW.’

Deze café avond stond in het teken van de wegen naar zorg: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZVW (Zorgverzekeringswet). Renske startte de avond met een uitleg over het begrip “zorg”. Het heeft meerdere betekenissen. Het kan zijn wat je doet voor iets of iemand die hulp of aandacht nodig heeft. Maar het kan ook een gevoel zijn dat er iets onaangenaams zal gebeuren. Middels een flyer werd inzicht gegeven over waar voor welke zorg een beroep kan worden gedaan (zie onder).

De wijze waarop zorg kan worden aangevraagd:
– WMO: via de casemanager of (voor Oisterwijk) via loket Wegwijs gemeente Oisterwijk, telnr. 013-3030440.
– ZVW: deze zorg kunt u zelf aanvragen of via de praktijkondersteuner bij de huisarts
– WLZ: via het CIZ die hier een indicatie voor afgeeft.

Qua financiën geldt:
– Voor de WMO een eigen bijdrage van ongeveer €20 per maand,
– Voor de ZVW een eigen bijdrage afhankelijk van uw eigen ziektekostenverzekering
– Voor de WLZ een eigen bijdrage afhankelijk van uw eigen vermogen.

Naast de hierboven genoemde vormen van zorg is het mogelijk om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Hiermee kunt u alle zorg omzetten in zorg in natura. Voor het krijgen van een PGB moet wel aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan en het vergt meer eigen initiatief. Respijtzorg houdt in vervangende zorg, zodat mantelzorgers ook even tijd hebben voor bv. werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Afsluitend werd als tip meegegeven om bij de organisatie van de zorg de medewerking in te roepen van een casemanager of hiervoor de praktijkondersteuner van de huisarts te raadplegen.

Familiezorg

De volgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 16 januari en gaat over Familiezorg. Familiezorg gaat over wat de impact is van de ziekte dementie op het hele gezin. Het geven én het ontvangen van zorg en ondersteuning is niet altijd makkelijk en mensen kunnen heel verschillend kijken naar wat goede zorg en ondersteuning is. Als je daarover in gesprek kunt gaan met elkaar, ontstaat er inzicht en wederzijds begrip. Dit zorgt voor minder stress voor alle betrokkenen. Yvonne van de Sande van Studio Familiezorg neemt u mee in een aantal vaak voorkomende familiedynamieken en geeft tips over hoe je laagdrempelig met elkaar een familiegesprek kunt voeren. Het belooft weer een leerzame avond te worden. Natuurlijk is er na de pauze alle ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

De flyer over wetten en financiering ouderenzorg