Care Inn

Alzheimer Café Oisterwijk ging over juridische aspecten


Het thema dat besproken werd was ‘Juridische aspecten rondom dementie’. Als gastsprekers waren aanwezig, mr. Mirjam Postma, kandidaat-notaris, en mr. Cathérine Smals, kandidaat-notaris van De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs.

Als je naaste met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied is het belangrijk om zaken voor hem/haar te regelen. Partners/mantelzorgers krijgen te maken met wetten en regels. Deze zijn bedoeld voor de bescherming van de persoon met dementie, maar ook om zo goed mogelijk diens belangen te behartigen. Wat kun je dan regelen, zowel voor de persoon met dementie als voor de naasten? In het interview werd ingegaan op een aantal juridische aspecten, o.a. het levenstestament.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk de juridische zaken te regelen bij een notaris. Het liefst wanneer er nog sprake is van wilsbekwaamheid en iemand nog prima in staat is om zaken zelf te regelen. Wanneer dit niet meer het geval is, door ziekte of ongeval, is er sprake van wilsonbekwaamheid. Als de juridische zaken dan niet goed zijn geregeld middels een levenstestament zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanwijzen. Dit kan iemand zijn die niet tot uw naaste kring behoort. Dit geldt eveneens als u gehuwd bent. Uw echtgenoot/echtgenote mag namens u geen financiële beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Verschil tussen een testament en levenstestament is dat een levenstestament vóór overlijden en een testament na het overlijden van kracht is.

In een levenstestament worden wensen vastgelegd en wie namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Zo iemand heet een gevolmachtigde. Een levenstestament bestaat uit meerdere volmachten, waarin alle financiële, medische en persoonlijke zaken worden vastgelegd die u wilt regelen. Tijdens de avond is uitgebreid uitleg gegeven over verschillende aspecten die met het (levens)testament te maken hebben. Voor de gasten werd verwezen naar een aantal brochures die hierover verkrijgbaar zijn. Kijk voor uitgebreide informatie en brochures op de website van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat www.epn-notaris.nl

De weg naar zorg

De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op dinsdag 19 december. Het thema is dan De wegen naar zorg: WMO, WLZ, ZVW. Deze avond wordt verzorgd door onze vaste gespreksleiders Renske van der Aa en Yvonne van de Sande. Meer informatie volgt binnenkort.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low