Care Inn

Wandeling door Duurzaamheidsvallei en Oostflank


De eerste dinsdag van de maand december gaat de wandeling door de Duurzaamheidsvallei en het gebied van de Oostflank.

Groepsfoto tijdens de wandeling in November op de oevers van het Achterste Goorven in Oisterwijk (Foto: Ludo Claessens).

Op deze Sinterklaas morgen wandelen de deelnemers in het gebied ten westen en noordwesten van Oisterwijk. Hier zijn de komende jaren vele ontwikkelingen te verwachten. Samen met de gemeente Tilburg gaat Oisterwijk het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Ze noemen dit de ‘Oostflank’.

Gebiedsontwikkeling

De route voor 5 december

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaat de gemeente samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. Deze ontwikkeling is een visie op een wat langer termijn maar op korte termijn is er voor Oisterwijk al de ontwikkeling om een aantal woningen te bouwen tussen Langvennen Noord, Kerkhovensebaan en Hoog Heukelomseweg. Maar hier zitten nog wel de nodige juridische haken en ogen aan vast, de politiek zal hierover nog de benodigde besluiten moeten nemen. Voor verdere informatie zie de sites van Tilburg en Oisterwijk.

De Duurzaamheidsvallei
Verder gaat de wandeling nabij De Voorste Stroom, en dit gebied is de Duurzaaheidsvallei. De Stichting Duurzaamheidsvallei is actief in het beekdal van de Voorste Stroom tussen Tilburg en Oisterwijk. Aandachtsgebieden Duurzaamheidsvallei zijn: Ecologie – Economie – Natuur- en Landschapsontwikkeling – Cultureel erfgoed – Recreatie en toerisme-– Educatie en voorlichting. Voor elk onderwijs is een programma beschikbaar. Scholen kunnen zich aanmelden voor de duurzame educatie. Certificering als leerlingen werkplaats: DV biedt een platform voor stagiaires en afstuderende. Voor bewoners en recreanten zijn wandel- en ruiterpaden aangeven en welke worden gerealiseerd. Voor verdere informatie zie www.duurzaamheidsvallei.nl.

Het wordt zoals gebruikelijk een rustige wandeling met meerdere rustmomenten en alle tijd voor sociale contacten. Ieder kan deelnemen, er zijn geen kosten aan verbonden en reserveren is niet nodig. Verzamelen en vertrek op dinsdag 5 december om half 10 op de parkeerplaats van zwembad Den Donk aan de Sportlaan in Oisterwijk.