Care Inn

Zilveren legpenning voor Ad Wolfs uit Moergestel


Burgemeester Hans Janssen heeft afgelopen zaterdag in Moergestel – vanwege ziekte van decorandus in besloten kring – een gemeentelijke onderscheiding uitgereikt aan Ad Wolfs.

Een legpenning en speldje, worden door burgemeester Hans Janssen uitgereikt aan Ad Wolfs.

De heer Wolfs verzamelt al vanaf zijn kinderjaren oude foto’s, dia’s, negatieven, krantenknipsels etc. over Moergestel en heeft dat ondergebracht in de stichting Behoud Cultureel Erfgoed en Industrieel Erfgoed Moergestel. Hierdoor is een schat aan informatie en beelden over de geschiedenis van Moergestel bewaard gebleven en velen maken hiervan gebruik ook voor o.a. boeken, films, exposities etc. Tevens heeft de heer Wolfs veel materiaal verzameld over de schoenindustrie en dit is ondergebracht in het bedrijfsmuseum van Schoenfabriek Van Bommel. Deze verzameling biedt Schoenfabriek Van Bommel de kans om het verhaal van het bedrijf beter te vertellen en in een duidelijk historisch perspectief te zetten. Door de uitzonderlijke inzet van de heer Wolfs is informatie over de geschiedenis van Moergestel bewaard gebleven voor het nageslacht.