Care Inn

Ondanks bezwaren wil ProRail onderstation naast Kampina


Afgelopen december lieten inwoners weten zich zorgen te maken over de komst van een nieuw onderstation voor de stroomvoorziening langs het spoor, tussen Oisterwijk en Haaren, direct tegen de Kampina aan. Er loopt nu een principeverzoek bij de gemeente, die binnenkort door de gemeenteraad in behandeling wordt genomen.

Het beoogde bouwwerk, bezien vanaf de Kampina richting het landschap van Haaren (Bron: ProRail)

Het blok dat 26 meter lang, 6 meter breed en 4 meter hoog moet worden bevat een transformator om de trein van stroom te voorzien (zie uitleg in onderstaande video van ProRail).  De buitenkant wordt volgens de plannen van ProRail voorzien van groene gevelplaten en nestkasten. Bovenop komt een sedumdak. De beoogde plek betreft een stuk grond naast het spoor, direct grenzend aan Natura 2000 gebied De Kampina, aan de Posthoornseweg/ Kapelweg in Haaren. Vanuit het landschap en omgeving bezien, kijkt men dan richting de Kampina, tegen dit bouwwerk aan. Vanuit de Kampina kijken wandelaars richting het landschap, ziet men wat de hier getoonde animatie laat zien.

Raad

De bouw zou mogelijk onder de kruimelregeling vallen; in dat geval kan het college zonder overleg een vergunning verstrekken. Wethouder Eric Logister heeft destijds aangegeven dat de raadsleden zelf kunnen aangeven of behandeling in de raad nodig is. Omwonenden hebben aangegeven graag hun visie met de raad te delen; het is nog onbekend wanneer dit onderwerp in de raad besproken wordt.

ProRail heeft reeds onderzoek verricht op het stuk grond dat in het bezit is van Gemeente Oisterwijk. Omwonenden vonden dat vreemd en dachten dat er al werkzaamheden werden verricht (klik), maar het was nodig om te beoordelen of de locatie geschikt is voor de plaatsing van het onderstation. Ook zouden er destijds geen open gesprekken zijn, maar meer een mededeling.

Bezwaren

Na de eerder vermelde overleggen, is er een vervolggesprek geweest in april. ‘Deze gesprekken waren intensief, waarbij omwonenden hun bezwaren en zorgen uitten, zoals zorgen over gezondheidseffecten. Naar aanleiding van deze gesprekken en de feedback van omwonenden willen wij in dialoog blijven mochten we de daadwerkelijke vergunningsaanvraag gaan doen,’ zo laat een woordvoerder van ProRail weten.

In eerste instantie moet het college (burgemeester en wethouders), eventueel gebaseerd op wensen van de gemeenteraad, een besluit nemen over het nu voorliggende principeverzoek. Daarna zal ProRail de plannen verder uitwerken en met een definitieve vergunningsaanvraag komen. Daarop kunnen dan eventuele bezwaren worden ingediend of kunnen belanghebbenden desnoods de rechter om een beslissing vragen.

ProRail geeft een planning af van realisatie in 2024, maar dat lijkt vooralsnog niet haalbaar.