Care Inn

Bewoners maken zich zorgen over voorgenomen blokkendoos bij Kampina (Update)


Uit ingezonden stukken aan de raad blijkt dat inwoners aan de Posthoornseweg zich zorgen maken over de voorgenomen bouw van een transformatorblok van maar liefst 26 meter lang, 6 meter breed en 4 meter hoog.

Informatie uit de ingezonden brief van inwoners aan de raad.

Het blok – een zogeheten onderstation – zou nodig zijn voor de huisvesting van transformatoren, die de stroomvoorziening van het spoorwegennet regelen. De beoogde plek betreft een stuk grond naast het spoor, direct grenzend aan Natura 2000 gebied De Kampina, aan de Posthoornseweg/ Kapelweg in Haaren. Volgens de bewoners aldaar is deze locatie ongeschikt. Tevens maken de inwoners zich zorgen dat de bouw via een kruimelregeling – daarmee zonder inspraak en zonder raadsbesluit – doorgevoerd gaat worden.

De ingezonden brief met daarbij de zorgen, is op 15 december in de raad bespreekbaar gemaakt door de partijen CDA en PRO. Daarbij werd door wethouder Anne Cristien Spekle aangegeven dat er nog geen sprake is van een aanvraag en zover zij wist zouden de werkzaamheden nog niet zijn gestart. Wethouder Eric Logister gaf aan dat een dergelijke aanvraag zodra die in behandeling is onder de ogen van de raad zou komen, en de raadsleden daarop zelf zouden kunnen aangeven dat behandeling in de raad nodig zou zijn.

In reactie op de raadsvergadering, hebben de inwoners bewijzen aangeleverd aan de raad, dat er al wel werkzaamheden plaats vinden. Zo zouden er 7 december metingen zijn gedaan (op zich niet vreemd in voorbereiding op een besluit), werd op 14 december graafwerk verricht en werden er volgens de bewoners op 19 december kabels verlegd. Ook merken de bewoners op dat tijdens een gesprek met ProRail en Gemeente geen sprake was van een dialoog, maar wat bij hen eerder overkwam als een voldongen feit. Een feit dat in de raad door beide wethouders werd tegengesproken, en zover bekend ook nog niet formeel is vastgesteld.

De betreffende inwoners hebben in een tweede brief laten weten, het vreemd te vinden dat ambtenaren zoals het er nu uitziet beter op de hoogte zijn dan de wethouder, en er werk wordt uitgevoerd ten behoeve van een installatie, waarvan de bouw nog niet is goedgekeurd.

 

Update

Raadslid Inge van Beers heeft raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Onder andere ook met het verzoek dit plan in de raad te bespreken.