Care Inn

NHG-Kostengrens stijgt naar 435.000 en grens vrijstelling overdrachtsbelasting naar 510.000 *


De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt in 2024 van € 405.000 naar € 435.000, een stijging van € 30.000. Financier je energiebesparende maatregelen mee, dan ligt de grens hoger: € 461.100. De eenmalige kosten voor het afsluiten blijven gelijk: de premie is 0,6 procent van de hypotheeksom. Het NHG-vangnet wordt door verhoogde kostengrens voor een grotere groep beschikbaar. In september was de gemiddelde koopsom van een bestaande woning € 422.000.

Premie gelijk

Binnenkort een nieuw huis? Neem contact op met Midden Brabant Advies (Foto: Joris van der Pijll).

In 2024 betaal je net als in 2023 0,6% premie (ook wel borgtochtprovisie genoemd) voor het afsluiten van NHG. Voor een hypotheek van bijvoorbeeld vier ton draag je dan dus eenmalig € 2.400 af, maar dat levert je wel een rentekorting op. Bovendien kun je deze kosten als eenmalige post volledig aftrekken van de belasting wanneer je aangifte inkomstenbelasting gaat doen.

Voordeel

Hét grote voordeel van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vangnet voor onverwachte situaties. Denk hierbij aan gebeurtenissen waardoor je de hypotheek niet meer kunt betalen, zoals een overlijden, baanverlies of echtscheiding. Er wordt dan gezocht naar manieren waarop je toch de hypotheeklasten kunt blijven voldoen. En komt het toch tot een verkoop met verlies, dan kan NHG de schuld die overblijft kwijtschelden.

Geldverstrekkers zijn door die zekerheid dat de hypotheek zal worden terugbetaald, bereid om een lagere hypotheekrente te vragen voor een hypotheek met NHG. Dit voordeel kan flink oplopen: in de regel heb je de eenmalige premie al snel terugverdiend.

Grens overdrachtsbelasting

De nieuwe NHG-grens moet niet worden verward met de grens voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor kopers tussen de 18 en 35 jaar. Die lag in 2023 op € 440.000 en stijgt in 2024 fors naar € 510.000. Het gaat om een eenmalige vrijstelling. Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment dat je de koopovereenkomst tekent.

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Koop je als stel een huis en is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel wel de 2% belasting. Je mag één keer van de vrijstelling gebruik maken. Wel mag je al eerder een eigen woning hebben gehad, de woning hoeft dus niet je eerste koopwoning te zijn.

Graag informatie en/of advies? Neem contact op met Midden Brabant Advies.

Contactgegevens Midden Brabant Advies

Kantoor: Baerdijk 20, 5061 GG Oisterwijk
Website: www.middenbrabantadvies.nl
Mailadres: info@middenbrabantadvies.nl
Telefoon: 013-5212001

* Uitleg over de ster in de titel leest u in onze Disclaimer