uitgelicht

Gemeente vervolgt stappen naar flexwonen


Op 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over versnelling van woningbouw. Onderdeel van deze motie was het onderzoeken van locaties die geschikt zijn voor tijdelijk wonen. In de raadsvergadering van 29 september 2022 heeft de gemeenteraad vier locaties aangewezen om vervolgonderzoek voor flexwonen op te starten en bij haalbaarheid de flexwoningen te laten realiseren. Hierbij zijn kavelpaspoorten vastgesteld met kaders waarbinnen de woningen ontworpen moeten worden.

Meer, snel en tijdelijk is nodig (Foto voorbeeld: MyBase)

Als vervolg hierop heeft het college besloten een selectieprocedure te starten voor het vinden van een marktpartij voor de realisatie en exploitatie van 40 tot 50 flexwoningen aan de Scheerman in Moergestel. Ook tekent het college een overeenkomst met woningbouwcorporatie TBV Wonen voor de realisatie van 10 flexwoningen aan het Gildepad in Haaren.

Scheerman, Moergestel
Op deze locatie gaat het om de ontwikkeling van 40 tot 50 tijdelijke woningen. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich inschrijven voor de selectieprocedure. De criteria hiervoor zijn opgesteld in overleg met de Dorpsraad van Moergestel. Een afgevaardigde van de dorpsraad maakt onderdeel uit van de selectiecommissie. Naast deze selectiecriteria moeten de inschrijvingen voldoen aan de gestelde eisen in bijvoorbeeld het kavelpaspoort en andere eisen die zorgen voor goede leefbaarheid.

Gildepad, Haaren
TBV wonen ontwikkelt aan het Gildepad in Haaren 10 tijdelijke woningen. Zij hebben in september 2023 met buurtbewoners en andere geïnteresseerden gesproken over hun plannen. De oude brandweerkazerne op deze locatie wordt gesloopt. Daarvoor is de vergunningaanvraag in voorbereiding.

Moergestelseweg, Oisterwijk

Leystromen ontwikkelt maximaal 27 woningen aan de Moergestelseweg in Oisterwijk. In juni 2023 spraken zij met buurtbewoners en andere geïnteresseerden over de plannen. Opgehaalde reacties nemen zij mee in de uitwerking van de plannen. Ook is er een klankbordgroep ingericht. Leystromen werkt nu aan de voorbereiding van de vergunningaanvraag en heeft de overeenkomst in behandeling.

Woningtekort
Er is een groot te kort aan (sociale huur)woningen in de regio. Voornamelijk voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren gestegen, net als het aantal jaren inschrijfduur waarmee iemand gemiddeld een woning vindt. De bouw van de tijdelijke woning zijn bedoeld om versneld woonruimte te creëren. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/flexwonen.