uitgelicht

Gemeente Oisterwijk wil opvang asielzoekers Reebok minimaal twee jaar verlengen


Juist dit weekend zijn de termijnen voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers op de voormalige camping De Reebok  verlopen. Het contract loopt tot 30 september 2023. De opvang zou dicht moeten. Partij Algemeen Belang heeft in de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan het college (burgemeester Hans Janssen) gevraagd wat de status is.

Recreatiewoningen op voormalige camping De Reebok (Foto: Joris van der Pijll).

Janssen geeft aan dat het college overweegt die locatie te verlengen, omdat die capaciteit nodig is tijdens de afbraak en nieuwbouw van het huidige AZC in Oisterwijk. Daarmee kan voorkomen worden dat bewoners naar andere locaties moeten worden overgebracht. Een besluit hierover is nog niet genomen. En dat is opmerkelijk, want strikt genomen betekent dit dat De Reebok vanaf zaterdag leeg moet zijn. Ook is nog onbekend of Natuurmonumenten een langere termijn accepteert. Deze organisatie is eigenaar van het gebied, en wil het na meerdere jaren van uitstel dit najaar terug geven aan de natuur.

Het COA gaf eerder aan (klik), op de vraag waar huidige bewoners tijdens de sloop en nieuwbouw van het AZC worden opgevangen: ‘De werkzaamheden worden, net als bijvoorbeeld op AZC Gilze, gefaseerd uitgevoerd. Dat wil zeggen, per gebouw of deelgebied zodat in elk geval een deel van het AZC ook tijdens de werkzaamheden in gebruik kan blijven. Als we de planning helder hebben, kunnen we ook naar de bezetting toewerken die tijdens de werkzaamheden haalbaar is, door bijvoorbeeld de plaatsen van vertrekkende bewoners niet meer op te vullen.’ In dat geval zou er geen tijdelijke opvang nodig zijn.

Nu dus geeft Janssen in de raad aan dat er een plan is om de noodopvang van De Reebok open te houden tot na de realisatie van de nieuwbouw. Die nieuwbouw staat gepland voor een start ergens in 2024, en zal in 2025 gereed moeten zijn. Daarbij moet opgemerkt worden, dat voor die nieuwbouw nog geen vergunning is, en ook de vraag is hoe de provincie omgaat met het stikstof verhaal direct naast het natura 2000 gebied. Waarmee gezegd, dat als het college, COA en Natuurmonumenten tot overeenstemming komen, deze noodopvang nog minstens twee jaar of meer open blijft.

Wat tussentijds met de Reebok moet, nu het contract is verlopen en er nog geen nieuw besluit is genomen, werd donderdag in de raadsvergadering niet duidelijk en riep blijkbaar bij de raadsleden ook geen vragen op; onze redactie heeft hierover vragen gesteld aan het college.