ondernemers

Omwonenden bijeenkomst besloten en nieuw AZC Oisterwijk hier te zien


De gemeenteraad is afgelopen donderdag bijgepraat over het – op dit moment nog voorlopige – ontwerp voor het nieuwe AZC in Oisterwijk. Omwonenden die hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen krijgen op 16 oktober uitleg; andere geïnteresseerden en pers zijn daarbij niet welkom.

Omwonenden eerst?

Het overleg met omwonenden is door het COA georganiseerd met een door hen te bepalen aantal inwoners. Die bijeenkomst is niet openbaar. Ook is en komt er geen openbare aankondiging. Eventuele belanghebbenden die de uitnodiging hebben gemist, worden dan ook niet op een andere manier geïnformeerd (of ze moeten nu toevallig dit bericht lezen). Een woordvoerder van het COA geeft aan dat dit is, ‘omdat we het belangrijk en netjes vinden om hen als eerste te informeren.’ Dat is echter niet gelukt, want de raad heeft afgelopen donderdag reeds uitleg en inzage gehad. Overige aanwezigen, luisteraars online en lezers van onderstaande weten het nu ook.

Plannen

De voorlopige plannen voor de vervangingen van het verouderde AZC omvatten een samenvatting van uitgangspunten, schetsen, indeling van het terrein, plattegronden van gebouwen en sfeerbeelden van hoe die gebouwen er aan de buitenkant uit gaan zien. Deze plannen zijn hieronder kort omschreven, en te zien in deze (klik) presentatie.

Duidelijk is dat zowel het COA als (zover nu bekend) de raadsleden opteren voor een open en zo toegankelijk mogelijk terrein. Het moet gastvrij zijn, een goede buur, maar tegelijkertijd ook veiligheid bieden aan de bewoners van het AZC. Momenteel zorgen dichte bebossing en hekken voor een ‘afstand’, en daarmee is veiligheid niet verzekerd. Met de nieuwbouw streeft het COA naar een gezellige sfeer.

Uit privacy overweging worden openbare voorzieningen aan het begin van het terrein gepositioneerd, en woongebouwen meer naar achteren. Voor een meer transparant beeld zal het zicht op het terrein verhoogd worden en komt er een extra ingang voor wandelaars en fietsers. Ook wil het COA ruimte bieden aan mensen die spontaan binnen lopen voor een kopje koffie, gezamenlijke sport of ontmoeting.

Dit is hoe de nieuwe gebouwen er uit gaan zien (Bron: Gemeente/ COA).

De groene omgeving en het landschap vormen de basis voor de inrichting, waarbij de grote hoeveelheid naaldbomen deels vervangen worden voor loofbomen. Parkeren en verkeersveiligheid op en rond het terrein vragen om aandacht; dat is momenteel niet naar wens. De hoofdweg en parkeerterrein blijven wel op dezelfde plek.

De gebouwen

De nieuw te plaatsen bebouwing moet worden opgetrokken uit duurzaam materiaal. Deze zal hoofdzakelijk bestaan uit hout, zodat deze circulair is en een natuurlijke uitstraling biedt in de omgeving. De gebouwen worden geplaatst in de vorm van modules, die in fabrieken worden voorbereid en met een vrachtwagen ter plaatse worden gestapeld. Dit maakt dat deze gebouwen snel en zonder al teveel stikstofproductie kunnen worden geplaatst.

Er komt een mix van zowel grondgebonden- alsmede galerijwoningen voor een totaal van 450 bewoners. Deels voor bijvoorbeeld een gezin; deels voor groepen met een gezamenlijke keuken. De slaapkamers – zo is het plan – worden iets ruimere dan nu, omdat veel bewoners behoefte hebben zich terug te trekken op de eigen kamer. (zie onder)

Verwarming en koken gaat zonder gas en er wordt bekeken of het zelf opwekken van energie op het AZC mogelijk is.Ook wil men de oude gebouwen zoveel mogelijk hergebruiken, of kijken of materiaal verkocht kan worden, zodat het wordt hergebruikt. En wie weet, mocht deze nieuwbouw ooit niet meer nodig zijn, als er geen asielzoekers meer komen, kunnen deze modueles hier of elders in gebruik worden genomen voor andere doelgroepen.

Proces

Het plan is om na de zomer van 2024 te starten met de bouw, die gefaseerd zal plaats vinden. Tot die tijd wordt intensief overleg gevoerd met de gebruikers, diverse organisaties, belanghebbenden en gemeente. Ook wordt binnenkort het gesprek opgestart met omwonenden. Uiteraard volgt er nog een vergunningsprocedure via de gemeente met alle mogelijkheden van inspraak en bezwaar, en  het COA start binnenkort met een aanbestedingstraject om een aannemer te selecteren.

Tijdens dit alles blijft het AZC deels in gebruik. Gemeente en COA willen de noodopvang op de voormalige camping De Reebok open houden (klik) voor opvang tijdens de verbouw.

Indeling van diverse woningen (Bron: Gemeente/ COA)