Care Inn

Groeien bomen tegen huizen of huizen tegen bomen?


Soms groeien bomen tegen huizen aan, of is er te weinig ruimte over voor fatsoenlijke stoepen, wegen en leidingen door wortelopdruk. De bomen moeten dan weg.

Soms worden bomen door de gemeente gerooid en vervangen voor kleinere en ander type bomen. Dit tegen de zin in van groenliefhebbers en ten voordele van bewoners die meer licht, minder blad en fatsoenlijke stoepen willen. Voorbeelden van dergelijke herinrichting, waar grotere bomen sneuvelen en kleinere bomen worden teruggeplaatst, zijn bijvoorbeeld de Beukendreef, de Kerkstraat en binnenkort de Baerdijk in Oisterwijk.

Als de bouwsteiger weg is, zal de afstand ongeveer een meter zijn (Bron: Twitter-X Robert Luijcx)

Haaks hierop staat de situatie midden op het voormalige fabrieksterrein van de KVL. De bomen die hier staan zijn beschermd, en moeten dan ook koste wat kost gespaard blijven. Tegelijk is duidelijk dat zoveel mogelijk van de grond rondom verkocht moest worden als bouwgrond, om de kosten van het project te dragen. Ruimte voor een park was er wel, maar het geld niet. Ondanks enige voorzichtigheid bij het intekenen van de nieuwbouw, komt die bouw duidelijk erg dicht bij de bomen.

Volgens B-teamlid (belangengroep voor biodiversiteit) Frans Kapteijns gaat het hier niet goed. ‘De afstand tussen de bomen en de bouw is slecht ingeschat.’ Bomen hebben water en licht nodig, en met een bouw zo dichtbij kan een boom daar schade van ondervinden. ‘Als je zo dichtbij de boom de grond ingaat worden wortels beschadigd’. Groeit een boom, en dat doen bomen nou eenmaal, dan zal er in de toekomst snoeiwerk moeten volgen, of erger. Los daarvan, zullen bewoners in hun appartementen minder zonlicht krijgen en wordt hun uitzicht beperkt. Voor die bewoners was dat in dit geval mogelijk vooraf bekend, dus die zullen daar moeilijk bezwaar tegen kunnen maken.

Volgens de gemeente is er een bewuste keuze gemaakt de bouw zo dicht op de bomen te plaatsen. ‘De bomen moeten behouden blijven en de projectontwikkelaar had de verplichting om buiten de kroonprojectie te bouwen. Er is voor gekozen om zo kort bij de boom te bouwen dat het voor de bouwer en de kopers van de appartementen te voorzien is dat de kruinen van de bomen de appartementen heel dicht benaderen. Dit heeft consequenties voor uitzicht, licht toetreding, schaduw etc.’ Volgens de gemeente echter mogen de bomen niet (verder) aangetast worden: ‘Er gaan geen snoeiwerkzaamheden verricht worden die habitus van de boom aantast, hooguit de gevel tak vrij houden.’

De bouw is bijna klaar; verplaatsen onmogelijk; de tijd zal leren of dit een verstandige keuze is geweest. Volgens Kapteijns zou de gemeente de boom in ieder geval jaarlijks door een boomdeskundige moeten laten controleren, en zo nodig actie ondernemen.