Care Inn

Varkensboer Heukelom mag nog steeds bedrijfsmatig werkzaamheden uitvoeren


Uitkoop blijkt geen koop. 2,5 miljoen euro ging er naar de boer, die daarvoor niet zijn grond verkoopt, maar ‘slechts’ stopt met de varkenshouderij. Partij PRO stelt nu de vraag, of daarmee de overlast voor de wijk Westend voorbij is?

Een eerder protest tegen groei van varkensstallen op nr. 2, door inwoners in Oisterwijk.

Met de miljoenen die de boer heeft ontvangen, hetgeen uitkoop werd genoemd, is van ‘koop’ geen sprake. De Gemeente is geen eigenaar geworden van het terrein, en kan er bijvoorbeeld geen huizen bouwen. De overeenkomst zegt niets anders dan dat er geen varkenshouderij meer mag komen, of het houden van vee.

Partij PRO maakt zich echter zorgen over de activiteiten die er wel plaats mogen vinden. ‘Uit de verschillende stukken maken wij op dat er nog wel bedrijfsmatige activiteiten ontplooid mogen worden, met als beperking dat ‘buitenopslag anders dan agrarisch niet is toegestaan’. Dat er activiteiten ontplooid gaan worden is duidelijk, nu er een aanvraag voor een bouwvergunning voor een bedrijfshal ingediend is. Maar ook buitenopslag kan tot overlast leiden. Daarbij is niet duidelijk welke activiteiten exact binnen in de hal ontplooid worden. De buurt, en wij als fractie PRO met hen, maken ons nu zorgen dat deze activiteiten inderdaad tot vernieuwde overlast zullen zorgen. Wij denken met name aan verwerking, op- en overslag van mest. En hetzelfde voor veevoer: dat is een mengsel van verschillende grondstoffen. Die moet je aanvoeren, lossen, mengen, opslaan en in vrachtwagens laden: in iedere stap is er een emissierisico. We weten dat de mestsilo’s gesloopt gaan worden, maar we lezen nergens dat er geen nieuwe opslagunits voor mest geplaatst mogen worden. Daarbij is niet duidelijk welke binnenactiviteiten toegestaan zijn; ook die kunnen tot overlast leiden.’

Daarbij is volgens PRO onduidelijk op wie deze afspraken van toepassing zijn, omdat er meerdere eigenaren ter plaatse werkzaam zouden zijn, of nog kunnen komen. Volgens PRO zou het ook goed zijn duidelijkheid te krijgen over wat nog wel is toegestaan, en dat eventueel vast te leggen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

De vragen zijn door de partij gesteld aan het college; die heeft in de regel een week of 6 voor beantwoording.

Lees hier de uitkomst van deze bevraging