uitgelicht

Geen varkens maar ook geen mest en veevoer bij boer in Heukelom


Na de ‘uitkoop’ door de gemeente, waarbij een bedrag van 2,5 miljoen gemoeid is, blijft de grond van de boer, en mag deze er nog steeds agrarische werkzaamheden uitvoeren. De uitkoop betreft dan ook niets meer of minder dan het beëindigen van het varkensbedrijf en aanverwante zaken, ter ontlasting van de wijkbewoners in Westend.

 

Een eerder protest tegen groei van varkensstallen op nr. 2, door inwoners in Oisterwijk.

Partij PRO had hier vragen over aan het college, omdat voor hen niet duidelijk was wat er nu wel, en niet aan activiteiten mogelijk waren. Ook bedacht PRO; wat als het bedrijf verkocht wordt. Op beide zorgen heeft het college (burgemeester en wethouders) geruststellend kunnen reageren.

De afspraken die zijn gemaakt, gelden ook voor toekomstige eigenaren, vastgelegd in een bestemmingsplanaanpassing én een kettingbeding. Bij verkoop zal ook de nieuwe eigenaar zich aan de afspraken moeten houden en tevens een nieuwe aanvraag moeten doen bij de gemeente.

Verder is de omgevingsvergunning ingetrokken, en heeft de boer voor nieuwe werkzaamheden een nieuwe vergunning nodig; die is inmiddels aangevraagd en in behandeling. Dit zorgt er mede voor dat de gemeente grip houdt op wat wel of niet vergunt wordt. In ieder geval is intensieve veehouderij niet meer toegestaan, maar ook mestopslag en -verwerking of veevoer is uitgesloten.

Dit alles is ingericht om de bewoners in de wijk Westend te ontlasten van geuroverlast en fijnstof.  Een boer verderop in Heukelom, op ruimere afstand van de woonwijk, heeft van de gemeente wel toestemming gekregen nieuwe varkensstallen te bouwen.