uitgelicht

Gemeente Oisterwijk reageert op kritiek na donatie voor Marokko


Op 8 september is Marokko getroffen door een zware aardbeving. De verwoesting daar is enorm. Duizenden mensen zijn omgekomen.

Gemeente Oisterwijk heeft de vlag halfstok gehangen.

Veel mensen zijn nu dakloos en hebben weinig voedsel en veilig drinkwater ter beschikking. De ramp heeft diepe indruk gemaakt op ons en onze inwoners. De gemeente Oisterwijk heeft relatief veel inwoners met een Marokkaanse achtergrond. Daarom heeft het college besloten om een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor noodhulp in het gebied.

De donatie wordt gedaan aan het Vereniging van Nederlandse Gemeenten Fonds (VNG Fonds) voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering. VNG International heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouwprojecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. VNG International draagt zorg voor afstemming en samenwerking met hulporganisaties die ook actief zijn in het getroffen gebied. De bijdrage aan het VNG Fonds van € 25.000 komt ten laste van de post onvoorzien.

‘We realiseren ons dat we hiermee het leed niet wegnemen maar we willen onze betrokkenheid tonen bij onze Marokkaanse inwoners,’aldus het college, ‘Onze gedachten zijn bij de getroffenen en we leven mee met familie en naasten.’

Kritiek

In reactie op het bericht eerder deze weej waren er veel inwoners die in negatieve zin hebben gereageerd op dit bericht. Los van de uiteraard schrijnende situatie in het rampgebied, vinden zij het geen taak van de gemeente, geven zij aan geen toestemming te hebben gegeven dit met gemeenschapsgeld te betalen, hechten zij meer belang aan zorg voor lokale bewoners, vinden zij dat de regering/ koningshuis in Marokko voldoende middelen heeft dit zelf te dragen en vragen zij zich af of alle andere rampen in de wereld ook gesteund worden door de gemeente. Op het bericht van de gemeente zelf kon niet gereageerd worden, omdat dit bericht in tegenstelling tot veel andere berichten niet op hun Facebook werd geplaatst.

Reactie gemeente:

‘Het is niet de eerste keer dat we een bedrag doneren aan een land na een (natuur)ramp. De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft een oproep gedaan onder haar leden. Net zoals bij de ramp in Turkije/Syrië afgelopen winter, toen we ook doneerden. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, draagt via het VNG fonds bij aan de wederopbouw in (in dit geval) Marokko.

De verschrikkelijke beelden na de ramp in Marokko met enorme gevolgen voor nabestaanden (ook in onze gemeente) en de oproep van onze vereniging VNG hebben tot het collegebesluit geleid om te doneren en op deze manier bij te dragen aan de wederopbouw van gemeenten en gemeenschappen in het getroffen gebied.’

Op de vraag waarom het bericht niet op de gemeentelijke Facebookpagina staat, werd geen uitleg gegeven.

Ook vanuit de politiek komen vragen over de bijdrage aan het fonds