Care Inn

Ook politiek stelt vragen bij gemeentelijke bijdrage rampenfonds Marokko


Niet alleen een hele berg reacties van inwoners, maar ook vanuit de lokale politiek komen nu vragen over de door het college (burgemeester en wethouders) gegunde bedrag aan een rampenfonds voor Marokko.

De VVD gaat hierover donderdag vragen stellen aan verantwoordelijk burgemeester Hans Janssen: ‘Dit jaar doneerde het college namens Gemeente Oisterwijk voor 2 humanitaire rampen: de aardbeving begin februari in Turkije en Syrië en afgelopen maand voor de verwoestende aardbeving in Marokko. Het gaat steeds om 1,- per inwoner wat uit de post Onvoorzien wordt onttrokken en gebeurt vaak op initiatief van het VNG: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeente stelt: ‘De VNG heeft besloten om het VNG Fonds open te stellen voor donaties om Marokkaanse gemeenten te ondersteunen bij de grote wederopbouwopgave… …VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. VNG International heeft een goed netwerk in Marokko, onder meer via onze zustervereniging van gemeenten en zullen zorgen voor afstemming en samenwerking met hulporganisaties ook actief zijn in het gebied.’

Gemeente Oisterwijk heeft de vlag halfstok gehangen.

VVD Oisterwijk vraagt zich hardop af: ‘Is dit wel een taak van de gemeente en zo ja wanneer geven we dan wel en wanneer niet? Hoort de raad niet zulke initiatieven en besluiten te nemen en kunnen we komen tot een afwegingskader om willekeur bij de toewijzing van noodhulp in de toekomst te voorkomen?’

Namens het college kwam er vorige week – na opmerkingen van lezers en vragen van onze redactie – reeds een reactie op de kritiek die werd geuit na de berichtgeving over de gemeentelijke donatie aan de hulp in Marokko (klik). De woordvoerder van het college stelde onder andere: ‘De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft een oproep gedaan onder haar leden. Net zoals bij de ramp in Turkije/Syrië afgelopen winter, toen we ook doneerden. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, draagt via het VNG fonds bij aan de wederopbouw in (in dit geval) Marokko. De verschrikkelijke beelden na de ramp in Marokko met enorme gevolgen voor nabestaanden (ook in onze gemeente) en de oproep van onze vereniging VNG hebben tot het collegebesluit geleid om te doneren en op deze manier bij te dragen aan de wederopbouw van gemeenten en gemeenschappen in het getroffen gebied.’

Op de vraag waarom de gemeente dit bericht niet op hun socials heeft geplaatst kwam desgevraagd geen reactie.