Care Inn

Bouwstop op nieuw Oisterwijks hotel is voorbij


Op een al enige tijd braakliggend terrein aan de Vennelaan, in het recreatiegebied van Oisterwijk, was Karin Bruers bezig met de bouw van een nieuw hotel. De rechter heeft eerder besloten dat de bouw stilgelegd moet worden, in afwachting van beslissing op een bezwaar, aangevoerd door buren.

Daarna kwam de provincie met een dwangsom, vanwege mogelijke stikstofproblemen nabij het Natura 2000 gebied.

De bouwlocatie aan de Vennelaan, met links het naastgelegen restaurant (Bron: Google Maps)

Voor wat betreft de afwijkingen van de bouw ten opzichte van het bestemmingsplan, en de te verwachten toename van verkeer en parkeerdruk, heeft de bezwaarmaker van de rechter eerder geen gelijk gekregen. Er zou onvoldoende onderbouwd zijn dat er noemenswaardige nadelige gevolgen zijn.

Stikstof
Waar de rechter eerder wel een probleem zag is in het vrijkomen van Stikstof. Omdat de bouw direct naast het reeds door stikstof overbelaste Natura-2000 gebied is gelegen, moest eerst een passende beoordeling worden gemaakt en een vergunning worden aangevraagd. Het was volgens de rechter de Gemeente Oisterwijk die de regelgeving omtrent stikstof had miskend, en daarmee niet heeft voldaan aan een goede ruimtelijke ordening.

De Provincie Brabant gaf geen toestemming en er hing een dwangsom boven het hoofd van Bruers, mocht deze de bouw voortzetten. De bestuursrechter in Den Bosch heeft die dwangsommen van tafel geveegd. Zo lang er geen stikstofproductie is, en Bruers zegt dat te kunnen, mag er gebouwd worden.

De bouw is duurzaam en in een fabriek voorbereid. Later volgt aanplant van bomen en groen, en het plan is om alleen elektrische auto’s bij het pand te laten parkeren.