Care Inn

Brandweerpost Moergestel onderbezet maar blijft open


Bij een oproep voor hulp van de brandweer in Moergestel, komt het regelmatig voor dat er onvoldoende brandweerlieden beschikbaar zijn om een wagen te vullen. Dit is het geval bij gemiddeld 18% van de meldingen. De centralist roept in dat geval een ploeg uit een buurdorp op. Een structureel terugkerend probleem, dat ontstaat vanwege onvoldoende beschikbare brandweervrijwilligers.

Brandweer Tilburg assisteert bij een brand in Moergestel met een hoogwerker (Foto: Toby de Kort).

Ondanks dat brandweerploegen vanuit andere dorpen moeten komen, heeft dit volgens Marieke van Wijk (Hoofd risico- en crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) ‘niet geleid tot een overschrijding van de wettelijk vastgestelde opkomsttijden.’ Het sluiten van de Moergestels brandweerpost – vanwege de onderbezetting – is volgens van Wijk niet verstandig, omdat met name bij de gebouwbranden waar de Moergestelse brandweer wel voldoende en snel aanwezig was, het nuttig en van belang blijft om een post te hebben dichtbij. Voor wat betreft de kosten is er geen probleem; de kosten voor het oproepen van een andere post zijn niet hoger. Daarnaast hecht de veiligheidsregio volgens Van Wijk veel waarde aan het feit dat brandweerzorg dicht dichtbij de lokale samenleving is georganiseerd.

Paraat!

Van Wijk stelt in reactie op onze vragen dat ‘paraatheid ofwel op het juiste moment kunnen beschikken over voldoende brandweer hulpverleners, voertuigen en andere materiaal een belangrijk thema is voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Onze regio bestaat uit 24 gemeenten en telt 6 beroeps brandweerkazernes, 2 kazernes met een permanente dagbezetting en 62 kazernes waar brandweervrijwilligers. De totaal 70 kazernes vormen een fijnmazig netwerk. Dat wil zeggen dat de kazernes precies op die locaties in onze regio gebouwd zijn van waaruit de incidenten zo snel mogelijk, met de juiste mensen en middelen én binnen de wettelijke opkomsttijden bereikt worden. Met onze 250 beroeps, ruim 1.350 vrijwilligers en de positionering van onze 70 brandweerkazernes kunnen wij ruim voldoen aan de 8 tot 12 minuten wettelijke opkomsttijd voor onder andere woningen en andere gebouwen. Deze ‘gebouwbranden’ zijn het meest voorkomend en ook het meest precair omdat de effecten op de omgeving of eventuele slachtoffers hier het grootst zijn.’

Alarmsysteem

Helaas zijn er in Moergestel zeker wel gemotiveerde, maar niet altijd voldoende vrijwilligers beschikbaar om te kunnen uitrukken. ‘Dit probleem speelt met name in plattelandsgebieden, tijdens kantoortijden (men woont en werkt vaak niet in hetzelfde dorp) en in de vakantie periodes.’ Om onderbezetting op te lossen zijn er permanent wervingscampagnes en goede voorwaarden voor de vrijwilligers. ‘Daarnaast maken we gebruik van een slim alarmeringssysteem, waarmee onze meldkamer binnen één minuut kan zien of er voldoende vrijwilligers naar de kazerne komen.’ In die gevallen dat er onvoldoende response komt, schakelt de centralist direct de dichtstbijzijnde buurpost in, of desnoods de beroepsposten in de omgeving; in geval van Moergestel is dat respectievelijk Oisterwijk, Berkel-Enschot of indien nodig Tilburg. ‘De opkomstgarantie is daarmee 100%.’

Cijfers

Volgens opgave van de veiligheidsregio zijn er afgelopen anderhalf jaar ongeveer 100 oproepen geweest voor Moergestel, waarvan er volgens hun cijfers bij 18 sprake is geweest van onderbezetting. ‘Deze onderbezetting heeft niet geleid tot een overschrijding van de wettelijk vastgestelde opkomsttijden.’ De norm bijvoorbeeld bij gebouwbranden is, afhankelijk van het gebouw, vastgesteld op 8 of 12 minuten. Bij al deze gebouwbranden kon de post Moergestel volgens de veiligheidsregio wel uitrukken. ‘De 18x onderbezetting betrof andere incidenten zoals natuurbranden (waar overigens altijd meerdere posten tegelijk op af gaan), storm- en waterschade, tilassistentie ambulance, kat in de boom etc.’ Bij deze meldingen is een minder snelle aanwezigheid vereist.