uitpunt

Koninklijke onderscheiding voor Sylvester Eijffinger


De heer em.prof.dr. Sylvester Eijffinger heeft deze woensdag uit handen van burgemeester Hans Janssen een  koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Zichtbaar ontroerd (Foto: Masja Vlaminckx).

Van 2000 tot 2021 was de heer Eijffinger Full professor of Financial Economics at the CentER for Economic Research and the Department for Economics of Tilburg University. De heer Eijffinger heeft, zowel nationaal als internationaal, een indrukwekkende loopbaan als wetenschapper gehad en is nog steeds zeer actief. Daarnaast is hij Jean Monnet hoogleraar Europese Financiële en Monetaire Integratie aan de Tilburg University en gasthoogleraar aan Harvard University. Verder was hij hoogleraar Monetaire Economie bij het departement Europese Economische Studies aan
het College of Europe, hoogleraar Economisch Beleid bij Humboldt University van Berlijn en hoogleraar Europese Financiële Integratie bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De heer Eijffinger was lid van het Panel van Monetaire Experts van het Europese Parlement ten behoeve van de monetaire dialoog met de Europese Centrale Bank. Tevens was hij lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie Maas), waarvan de adviezen omgezet zijn in een Code Banken en de Commissie Structuur Nederlandse Banken (Commissie Wijffels). Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting BKR en lid van de Raad van Advies van de Adelaer Groep en lid van de Raad van Advies van Banning Advocaten.

In 2015 is de heer Eijffinger als inwoner van Oisterwijk voorzitter geworden van Stichting Cultuurcentra Oisterwijk en Moergestel. Daarmee is gebouwd aan een gezond perspectief van de cultuurcentra en werd een solide basis gelegd voor de toekomst. Hij heeft de functie van voorzitter bekleed in de periode van september 2015 – september 2019.

Hij combineert een uitstekende maatschappelijke staat van dienst met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij weet ingewikkelde monetaire en economische vraagstukken te vertalen in begrijpelijke opiniërende artikelen. Op die manier en ook via vele adviseurschappen heeft hij in binnen- en buitenland een indrukwekkende bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat over economie en politiek.

Een trotse drager…