Care Inn

Mooi video over Kasteelrondje Nemerlaer van GUO


Een pakkend filmpje over ‘Kasteelrondje Nemerlaer’. Met die -eveneens pakkende- opdracht van GUO-concerten Groeten Uit Oisterwijk trok de Vlaamse cineast Bert Huysentruyt medio juni naar Kasteeldomein Nemerlaer in Haaren (gemeente Oisterwijk). En een pakkend filmpje werd het (zie onder).

Kasteelrondje Nemerlaer in een video van Bert Husysentruyt

De eenmalige uitvoering van ‘Kasteelrondje Nemerlaer’ is op zondag 3 september. Op het natuurdomein rondom het kasteel wandelen bezoekers Vlaamse en Nederlandse artiesten tegemoet. Die leggen musicerend, zingend en verhalend de onderhuidse ziel van kasteel en domein bloot. Voor muziek en teksten in liederen en verhalen lieten ze zich inspireren door de magische omgeving ter plaatse. De eigentijdse ommegang eindigt in de krochten van het kasteel voor een laatste noot en een afzakkertje. Van daaruit trekt de karavaan naar het KVL-complex van de voormalige Koninklijk Verenigde Leder in Oisterwijk. Daar, in industrieel erfgoed Het Ketelhuis, verzorgt formatie Naragonia een sfeervol slotconcert.

Totaalconcept
Uitvoerders van ‘Kasteelrondje Nemerlaer’ zijn de instrumentalisten Toon Van Mierlo, Pascale Rubens en Maarten Decombel, vocaliste Sophie ter Schure (aka Sophie Janna) en vertelster Reineke Van Hooreweghe. De muzikanten spelen op een keur van authentieke tot moderne instrumenten. Instrumentaal duizendpoot Van Mierlo tekent voor de muzikale composities, theaterauteur Van Hooreweghe voor de lied- en verhaalteksten.

‘Kasteelrondje Nemerlaer’ is het derde van vierluik GRO(et)EN Uit Oisterwijk. Dat valt onder ‘Landschap Vol Muziek’, een Nederlands-Vlaamse coproductie van GUO en Wesp. Het totaalconcept met composities, concerten, vertellingen, muziekopnames, artiestenresidenties, rondleidingen, filmpjes, fotoreportages, podcasts en een website ontvangt een impulssubsidie uit Fonds Grensverleggers van Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Gemeente Oisterwijk past bij voor GRO(et)EN Uit Oisterwijk, waarin GUO artiesten uitnodigt om verspreid over vier dagen in 2023 op bijzondere locaties Oisterwijks natuurlijk, cultureel, industrieel en religieus erfgoed te verbinden met muziek, zang en verhalen.

Voor Kasteelrondje Nemerlaer in combinatie met het slotconcert op 3 september zijn 30 tickets beschikbaar, voor het slotconcert afzonderlijk 70. Zie www.groetenuitoisterwijk.nl voor alle info in woord, beeld en geluid en voor tickets.