Care Inn

300 kinderen geslaagd voor Jeugd EHBO!


Voor de leerlingen van alle basisscholen uit Oisterwijk, Haaren en Moergestel was het vrijdag 26 mei een bijzondere dag: e.h.b.o.- examen.

Maandenlang zijn zij druk bezig geweest om kennis en vaardigheden te leren en te oefenen om eerste helper bij ongevallen te worden. Dat gebeurde op hun eigen scholen in de drie dorpen door negen deskundige instructeurs.

Raymond van der Heijden bedankt Rachel van den Broek, organisator van dit project.

Totaal volgden een 300 leerlingen de ehbo- opleiding, waarvan er op 26 mei 240 examen deden. Een school is nog maar half weg met de cursus en zal het examen doen het op een later tijdstip.

Het examen vond plaats aan de Blokshekken, de standplaats van de brandweer en van EHBO- Oisterwijk. Vandaar dat het voor de leerlingen en de leerkrachten een hele bijzondere beleving werd. Niet alleen 9 examinatoren en vele vrijwilligers wachtten hen op om hun opgedane vaardigheden en kennis te toetsen, of de examinatoren daarbij te ondersteunen, maar de scholen maakten ook kennis met een echte brandweerauto en een heuse ambulance en mochten de voertuigen ook van binnen zien. Zo wist Peter Verhoeven, ambulancechauffeur , de leerlingen te verbazen door alles te vertellen over de ambulance, vragen te beantwoorden en te laten zien hoe alles werkte . Regelmatig ging de sirene af en zwaaiden de blauwe lichten!

Vanuit de garage van de brandweer werden de leerlingen begeleid naar de zaal van de brandweerkazerne waar de examinatoren hen opwachtten. Na het examen verbleven de kandidaatjes op het plein en moesten daar even wachten tot de hele groep klaar was met het examen, daar werden door sommige leerkrachten spellen georganiseerd. Daarna werden de kinderen uitgenodigd in het EHBO leslokaal en daar kregen ze per groep de uitslag van het examen te horen en reikte bestuurslid Raymond van der Heijden en Peter Verhoeven de certificaten uit.

Dankwoord
Raymond van der Heijden, bestuurslid van de EHBO vereniging, was in zijn dankwoord vol lof over de projectleider Rachel van de Broek tevens bestuurslid van de stichting Jeugd e.h.b.o.- basisonderwijs. Prima manager wist met zeer goede schema’s , goed contact met alle medewerkers en de scholen tot dit succes te komen .Zij kon terugkijken op een zeer geslaagde dag! Verder bedankte de heer van der Heijden de schooldirecties en groepsleerkrachten en alle medewerkers en examinatoren, ook de opleiders die vaardig en deskundig de EHBO-leerstof wisten over te brengen. De organisatoren van dit project zijn er zich wel degelijk van bewust, dat men alleen door zeer goede samenwerking en volle inzet van alle betrokkenen dit resultaat bereiken kan.
Deze e.h.b.o.-lessen op alle basisscholen worden nu al 22 jaren gegeven, sinds 1997!

In de coronatijd was het project al wel begonnen maar moest ineens stoppen omdat de scholen dichtgingen en daarna heeft het nog een jaar geduurd voordat er weer lessen gegeven konden worden.
De instructeurs die nu de lessen vanaf jan/febr. tot mei gaven waren : Marion van Oers; Ad de Vos; Susanne Gijsberti; Martin van Lieshout; Lambert Schellekens; Herman Donders; Angela Tobé en Margriet Houpperichs.

Er is onlangs een stichting opgericht “Jeugd EHBO Basis Onderwijs” J.E.B.O. Het bestuur bestaat uit; Ludo Fassaert voorz.;Rachel van den Broek coördinator /bestuurslid; Francis van Haaren penningmeester. De doelstelling van dit project beoogt de kinderen meer gevoel en vaardigheid voor de eerste hulpverlening bij te brengen en leren meer oog te krijgen voor de medemens in nood, het geeft ondersteuning bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Na zo’n cursus zouden ze zich verder kunnen bekwamen in de hulpverlening bij de plaatselijke EHBO-afdeling.

Leerstof
Deze EHBO-leerstof wijkt af van de EHBO-leerstof voor volwassenen, zij is duidelijk gericht op de jeugdige cursisten. Zij is zowel mentaal als fysiek aangepast en dus goed te behappen door elf-twaalfjarigen. Het is geenszins de bedoeling dat deze leerlingen opgaan treden bij grote ongevallen, dat laten ze voorlopig nog maar aan volwassenen over.

Alle verdere informatie vindt u op onze website www.ehbo-oisterwijk.nl.