Care Inn

Alzheimer Café Oisterwijk over bewindvoering


Dinsdag 16 mei is het thema bij het Alzheimer Café: ‘Wat als een professionele mentor of bewindvoering nodig is.’
Gastspreker is Sander de Jong, werkzaam bij Ditbewindvoering. Voor een persoon met dementie wordt het steeds moeilijker om zelf beslissingen te nemen over de zorg, gezondheid of geldzaken. Dan kan het nodig zijn om beschermingsmaatregelen te nemen. Dit kan door het aanstellen van een bewindvoerder, een mentor of curator. Zij kunnen helpen om de belangen te behartigen voor de persoon met dementie en waar nodig beslissingen nemen. Zij zorgen voor overzicht en inzicht waardoor rust ontstaat en ruimte om te focussen op het welzijn. Sander de Jong zal op 16 mei vertellen over de verschillende beschermingsmaatregelen en wat in welke situatie kan worden ingezet. Uiteraard is er na de pauze voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Kom luisteren en meepraten bij het Alzheimercafé

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk

DTZ logo low